SPORT

Dolnośląska Polityka Rowerowa

18 listopada Instytut Rozwoju Terytorialnego wraz z Euroregionem Glacensis zorganizował w Kłodzku spotkanie informacyjne dotyczące Dolnośląskiej Polityki Rowerowej. Celem spotkania było przedstawienie projektu Dolnośląskiej Polityki ...

Posts navigation