Ziębice

Gmina Ziębice zmienia się

Formalnie zakończył się okres finansowania 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej W tym czasie Gmina Ziębice bardzo zmieniała się dzięki wielu zrealizowanym inicjatywom społecznym ...
Bardo

Tylko dwie aplikacje

W prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania „Qwsi” i zakończonym 19 grudnia 2013 r. naborze wniosków na działanie pod nazwą „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, wpłynęły zaledwie ...
Bardo

Twórz i rozwijaj mikrobiznes

Do rozdzielenia jest 361 831,80 zł. Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi” ogłosił konkurs na składanie wniosków o przyznanie ...

Posts navigation