Dolnośląskie szkoły i pracodawcy wzięli udział w najnowszym badaniu, które sprawdziło jak w praktyce wygląda „Współpraca szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami w województwie dolnośląskim”. Szczegółową analizę zlecił Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Badanie wykazało, że w najbliższych latach współpraca szkół i pracodawców w województwie dolnośląskim będzie musiała się rozszerzać. To ważna wiadomość dla rynku pracy.

W sumie kilkudziesięciu przedstawicieli pracodawców oraz organizacji skupiających biznes, sektor edukacji i samorządy wzięło udział w czwartek, 28 listopada we Wrocławiu w publicznej prezentacji wyników raportu. A ten na zlecenie DWUP przeprowadziła pracownia konsorcjum firm DM SOFT oraz Biostat. Pełne wyniki badania dostępne są po kliknięciu tutaj lub na poniższą grafikę.

Przed badającymi postawiliśmy jeden główny cel – analizę pozyskanych informacji i danych na temat współpracy szkolnictwa zawodowego z pracodawcami na terenie naszego województwa. Posiadać dane to jedno, ale najważniejsze jest, by było to przydatne badanie i można było wyciągnąć konkretne wnioski. Dzięki odpowiedziom respondentów możemy zidentyfikować potrzeby i oczekiwania obu stron. Przede wszystkim zależało nam na zdiagnozowania barier i problemów, utrudniających skuteczną współpracę oraz określenie propozycji działań w celu jej poprawy – mówi Bartosz Kotecki, pełniący obowiązki dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wykonawca badania przeprowadził wywiady z przedstawicielami szkół zawodowych, w tym techników oraz szkół branżowych oraz pracodawcami różnych branż, współpracującymi z dolnośląskimi szkołami zawodowymi. Dzięki temu powstał raport, który zawiera m. in. informację o ofercie edukacyjnej, zapotrzebowaniu pracodawców na uczniów i absolwentów szkół zawodowych, informację o najczęściej występujących formach współpracy oraz dobrych praktykach w tym zakresie. Badaniu towarzyszyło także opracowanie bazy pracodawców deklarujących współpracę ze szkołami oraz bazy szkół, zawierającej aktualne profile zawodowe. Podzielimy się tą wiedzą i zarówno baza, jak i raport zostaną udostępnione na stronie internetowej DWUP – dodaje wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Iwona Stach-Janyst.

W badaniu udział wzięło ogółem 885 pracodawców, z tego:

  • 500 pracodawców, którzy w tym roku szkolnym oferują możliwość odbycia zajęć praktycznych, praktyk i/lub staży przeznaczonych dla uczniów i/lub absolwentów szkół zawodowych (grupa objęta pełnym badaniem);
  • 385 pracodawców, którzy wykluczają pozyskanie stażystów w tym roku szkolnym (w celu zebrania reprezentatywnych wyników dotyczących przyczyn, barier i przeszkód, ze względu na które dolnośląskie firmy nie decydują się na współpracę z sektorem edukacji zawodowej).

Badanie objęło 164 szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) z województwa dolnośląskiego prowadzące naukę zawodu, w tym 100 techników oraz 64 szkoły branżowe I stopnia (dawniej szkoły zawodowe). Wizualizacja wyników ukazująca skalę zapotrzebowania na poszczególne zawody widoczna jest na poniższej chmurze tagów.

Poprzez: dwup.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz