0

Dolny Śląsk czekają nieznane dotąd naszemu regionowi wyzwania. Jeśli województwo ma utrzymać swoje dotychczasowe, wysokie tempo rozwoju, samorząd i administracja rządowa, środowiska naukowe, instytucje finansowe, a nade wszystko przed przedsiębiorcy już obecni na rynku i ci, którzy rozpoczną aktywność biznesową, muszą wyjść z dotychczasowych ścieżek funkcjonowania. Konieczna jest otwartość, komunikacja, synergia i zdolność do elastycznego reagowania na zmiany.

O tych procesach i trendach dyskutowali podczas konferencji „Dolny Śląsk 2020+” przedstawiciele rządu, samorządów lokalnych, środowisk naukowych i przedsiębiorcy. Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy wicemarszałka Marcina Gwoździa i odbyło się ono 25 września br. w formie sympozjum panelowego w ubiegłym tygodniu w Zamku na Skale w Trzebieszowicach. Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a partnerami były Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Spotkanie było okazją do dyskusji o szansach rozwojowych Dolnego Śląska, kierunkach rozwoju obszarów wiejskich i wyzwaniach stojących przed polityką innowacyjną w regionie. Chcemy podkreślić znaczenie mniejszych miejscowości w budowaniu równomiernego rozwoju gospodarczego naszego regionu. Dolny Śląsk to nie tylko Wrocław czy subregion legnicko-głogowski, które rozwijają się w bardzo szybkim tempie.

Nasze województwo możemy podzielić na dwa rejony: bogatą północ – doskonale radzącą sobie z inwestycjami i ze wzrostem gospodarczym oraz nieco biedniejsze, za to z dużym potencjałem, południe, czyli Sudety – mówił podczas spotkania wicemarszałek Marcin Gwóźdź.

Przybyli na kilkugodzinne spotkanie mieli możliwość wysłuchania dyskusji wielu ekspertów, ale też wielu merytorycznych rozmów i konsultacji w kuluarach. W panelach dyskusyjnych i rozmaitych kręgach dyskusyjnych uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, Politechniki Wrocławskiej, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, PKO Banku Polskiego, Sejmiku Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, Centrum Doradztwa Rolniczego, Dolnośląskiej Zielonej Doliny DOZEDO Sp. z o. o. oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Byli też reprezentowani samorządowcy z subregionu wałbrzyskiego, w tym z powiatu ząbkowickiego: starosta ząbkowicki Roman Fester, wójt Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec, burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk, burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz i burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek.

  • W pierwszym panelu, który prowadził Tomasz Krzeszowiec – wicedyrektor Departamentu Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego poruszono zagadnienia dotyczące priorytetowych kierunków oraz perspektyw wsparcia rozwoju Dolnego Śląska obecnie i po roku 2020, dysproporcji rozwojowych w województwie dolnośląskim, szans i zagrożeń rozwojowych regionu po 2020 roku, a także obszarów i branż, które powinny zostać wzmocnione.
  • Drugi panel, prowadzony przez wicemarszałka Marcina Gwoździa, koncentrował się na wyzwaniach polityki innowacyjnej. Podczas panelu podjęta została dyskusja na temat możliwości animacji działalności B+R poza obszarami koncentracji infrastruktury badawczej i naukowej, działań wspierających współpracę biznesu i nauki w mniejszych ośrodkach oraz promocji przedsiębiorczości i innowacji.
  • W trakcie trzeciego panelu, jakim kierował dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich w UMWD Paweł Czyszczoń, poruszono tematy związane z innowacyjnością polskiego rolnictwa, realizacją założeń środowiskowych Unii Europejskiej oraz kluczowymi kierunkami realizacji przyszłej perspektywy finansowej. Omówione zostały także cele, innowacyjnego na skalę Polski, Programu „Dolny Śląsk Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

Inicjatywa zorganizowania sympozjum „Dolny Śląsk 2020” okazała się bardzo trafna. Liczne rozmowy, dyskusje podczas paneli oraz w kręgach tematycznych, ale też zwyczajne rozmowy „przy kawie” z pewnością służyły wzbogaceniu wiedzy i wymianie informacji. Czekająca całą Unię Europejską, a więc i Polskę, w tym Dolny Śląsk nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2020 – 2027 oznacza radykalną zmianę warunków absorbowania środków wspólnego budżetu. Wszystkie podmioty muszą się zatem sprawnie i skutecznie przestawić na innowacyjne i elastyczne schematy działania.

Odrębną kwestią, o której dużo mówiono podczas sympozjum w Trzebieszowicach, jest pozycjonowanie południowej części Dolnego Śląska na mapie rozwojowych projektów rządowych i europejskich.

Nasz subregion musi wyraźnie artykułować swoje potrzeby infrastrukturalne, musi generować projekty biznesowe, przedsięwzięcia w sektorze obszarów wiejskich i integrować je, aby wyjść z dotychczasowej pozycji końca peletonu społeczno-gospodarczego – stwierdził w rozmowie z naszym portalem wicemarszałek Marcin Gwóźdź.

Komentarze

Zostaw swój komentarz