0

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że w terminie od 13 do 29 kwietnia 2016 roku ogłasza nabór wniosków o organizację staży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu może być nawet 195 osób, w tym 145 osób do odbycia stażu.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do II profilu pomocy), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  1. osoby powyżej 50 roku życia,
  2. kobiety,
  3. osoby niepełnosprawne,
  4. osoby długotrwale bezrobotne,
  5. osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym).

Więcej informacji uzyskają Państwo

na stronie Powiatowego Urzędu Pracy: LINK

Komentarze

Zostaw swój komentarz