Porozumienie – ugrupowanie, którego liderem jest wicepremier Jarosław Gowin, i które współtworzy wraz z Prawem i Sprawiedliwością oraz Solidarną Polską rządzącą w Polsce od 2015 r. Zjednoczoną Prawicę – już po raz kolejny w powiecie ząbkowickim w ostatnich miesiącach zorganizowało debatę dotyczącą problematyki samorządowej.

Tym razem w Kamieńcu Ząbkowickim, z udziałem posła Wojciecha Murdzka (byłego wieloletniego prezydenta Świdnicy) odbyło się spotkanie osób zainteresowanych rozwojem lokalnym. Uczestnikiem spotkania był wójt Marcin Czerniec. Włodarz przedstawił na przykładzie swojej gminy, najpilniejsze kwestie mające wpływ na kondycję i rozwój społeczno-gospodarczy lokalnej społeczności.

Wśród spraw wymagających i długo oczekujących na pozytywne rozstrzygnięcie wymienił zmianę statusu gminy na miejsko-wiejską, a tym samym przywrócenie Kamieńcowi Ząbkowickiemu praw miejskich. Wskazał także na wstrzymany przed szeregiem lat projekt budowy zbiornika retencyjnego w obrębie dawnej wsi Pilce. Szeroko uzasadnił narastającą potrzebę budowy obwodnicy Kamieńca i Byczenia wraz z modernizacją tzw. „betonówki” prowadzącej do granicy z województwem opolskim w Paczkowie. Zwrócił też uwagę na wagę ustanowienia założenia pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej pomnikiem historii.

W sferze infrastrukturalnej wójt Marcin Czerniec wyraził nadzieję na to, że ogłoszony niedawno nowy program rządowy pozwoli przywrócić komunikację zbiorową w powiecie ząbkowickim. Mówił także o realizowanym projekcie gazyfikacji Kamieńca Ząbkowickiego jako ogniwie poprawy warunków życia i jakości środowiska naturalnego.

Poseł Wojciech Murdzek odniósł się do wszystkich poruszonych w wystąpieniu wójta i uczestników spotkania problemów. Omówił też obszernie działania rządu w zakresie wzmacniania potencjału gospodarczego państwa i ułatwień służących przedsiębiorcom. Jako członek sejmowej komisji śledczej ds. przestępczości na tle podatku VAT, poinformował o efektach uszczelniania systemu podatkowego. Pozwala to m.in. do realizowanie potrzebnych transferów socjalnych, w tym zapowiedziane już rozszerzenie programu Rodzina 500+.

Komentarze

Zostaw swój komentarz