Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza przetarg na realizację zadania publicznego pn.: „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”.

Termin składania ofert: 04.02.2020 godz. 10:00.  Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 w Biurze Obsługi Interesanta.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na Zamku w Ząbkowicach Śląskich polegających na remoncie i dostosowywaniu wieży bramnej wraz z pomieszczeniami przyległymi na cele użytkowe – trasa turystyczna i pomieszczenia ekspozycyjne. Przebudowę dziedzińca wraz z odbudową podcienia w oparciu o zachowane relikty przy wieży bramnej. Przywróceniu zwieńczenia wieży bramnej. Wykonaniu przyłączy wod-kan i instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych w adoptowanej części Zamku.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ

Projekt „Śladami wspólnej średniowiecznej historii” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Komentarze

Zostaw swój komentarz