Projektant nie wchodził i nie wchodzi w żadne porozumienia z żadnymi organizacjami, instytucjami, organami itp. w trakcie, przed oraz po zakończeniu akcji informacyjnej (w tym w szczególności podczas spotkań i dyżurów projektanta) i wszelkie tego rodzaju informacje podawane na stronach internetowych są nieprawdziwe.

Tak brzmi lapidarne oświadczenie firmy wykonującej analizy przedprojektowe dotyczące przebiegu planowanej drogi ekspresowej S8 po informacjach „nowych wersjach” korytarza arterii w obrębie gminy Bardo. Tym samym podmiot ten odciął się od sugestii, że jest zaangażowany w prace nad wersjami innymi, niż znane ze spotkania konsultacyjnego, jakie odbyło się w Bardzie kilkanaście dni temu.

Dwa dni temu na profilu społecznościowym działającego od niedawna Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Bardzka Pozytywka” (którego prezesem jest Marta Ptasińska) zamieszczono wiadomość. Napisano w niej: Członkowie naszego stowarzyszenia w porozumieniu z projektantami drogi S8 przygotowali alternatywne rozwiązanie odcinka A2. Odsuwa ono drogę od miejscowości Przyłęk, Janowiec i Dzbanów. Do wtorku zbieramy podpisy pod listą poparcia tego wariantu. Załącznikiem były grafiki ukazujące dwie koncepcje odmienne od omawianych na spotkaniu z mieszkańcami.

Wczoraj burmistrz Barda Krzysztof Żegański wydał komunikat odnoszący się do enuncjacji „Bardzkiej Pozytywki”. Włodarz stwierdził m.in., że „projektowanie” nowych wariantów wraz z nowymi oznaczeniami na tym etapie przez osoby do tego nieuprawnione jest wprowadzaniem w błąd mieszkańców. Nawiązując do konsultacji publicznych z 6 czerwca br., burmistrz napisał dalej: Stanowisko zarówno moje jak i zgromadzonych mieszkańców było jasno wyartykułowane, a mianowicie stanowcze NIE dla wariantu A1, który zniszczy nasze walory krajobrazowe i turystyczne. Pismo burmistrza kończy się słowami: Jestem oburzony faktem, że w sołectwie Janowiec za pośrednictwem członków Stowarzyszenia Bardzka Pozytywka, mieszkańcy otrzymywali już wypełnione ankiety wymagające jedynie podpisu. Jest to daleko idące nadużycie, na które nie ma z mojej strony przyzwolenia.

Burmistrz Barda, sołtysi Przyłęku, Laskówki, Janowca i Dzbanowa oraz radni Rady Miejskiej zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące planowanego przebiegu drogi S8. Odbędzie się ono dzisiaj, czyli 19 czerwca 2019 o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Przyłęku. Ponadto 26 czerwca 2019 o godz. 18:00 w Centrum Kultury zaprezentowane mają być wyniki ankiet złożonych przez mieszkańców gminy Bardo w ramach konsultacji społecznych.

AKTUALIZACJA: 25.06.2019 / 17:15

Oświadczenie Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Bardzka Pozytywka” przekazane w nawiązaniu do Oświadczenia Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Bardo opublikowanego w dniu 18.06.2019 r. na profilu społecznościowym gminy Bardo.

1 Komentarze

  1. […] i konsultacji w gminach w sprawie przebiegów wariantów trasy. Relacjonowaliśmy takie spotkania w Bardzie i Ząbkowicach Śląskich. Konsultacje te miały miejsce we wszystkich gminach objętych choćby […]

Zostaw swój komentarz