0

Debaty panelowe, dyskusje i nieformalne kuluarowe spotkania mają na celu efektywność i skuteczność pracy samorządów gmin, powiatów i województwa. Takiemu celowi służył wczorajszy Dolnośląski Kongres Samorządowy. Wokół głównego hasła spotkania „Silny samorząd – silne państwo” obracały się wszystkie wypowiedzi, polemiki i rozmowy.

Zarówno na forum debat panelowych, jak i w kuluarach od rana do popołudnia pracowali liderzy lokalnych wspólnot. Jedni w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, drudzy wykazując rozmaite deficyty, zabiegają o sprawy obywateli swoich gmin i powiatów. Pierwsi układają plany, drudzy postulują zmiany systemowe. Wszyscy jednak podkreślali wczoraj potrzebę silnego samorządu i jak widać z roku na rok, w pracy włodarzy i radnych coraz więcej jest potrzeby profesjonalizacji.

Kongres – dla samorządowców z województwa dolnośląskiego – był doskonałą okazją do rzeczowej rozmowy o przyszłości wspólnot lokalnych, perspektywach ich rozwoju oraz szansach i zagrożeniach, które przed nimi stoją. Na ten temat wypowiedział się dla naszego reportera prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski. Prowadząca pierwszy panel dyskusyjny redaktor Agnieszka Gozdyra w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że bardzo ceni rozmowę o konkretach, a tak jest w samorządzie. Jednym z takich konkretów jest projekt Gminy Ziębice, gdzie ma powstać park kulturowy w Henrykowie. O tym powiedział nam burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz. Jak bardzo samorządowa codzienna praktyka działania dowodzi, że można i warto działać ponad podziałami partyjnymi mówił nam wicemarszałek Dolnego Śląska Grzegorz Macko. Zobacz nasze video.

Całe wczorajsze wydarzenie odbywało się w pomieszczeniach Stadionu Wrocław i podzielone było na trzy panele tematyczne moderowane przez Agnieszkę Gozdyrę z telewizji Polsat News, Bogusława Chrabotę – redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita oraz Agnieszkę Kapłon z TVP3 Wrocław.

  • „Miejsce samorządu terytorialnego we współczesnej Polsce” – z udziałem marszałka Cezarego Przybylskiego, Roberta Raczyńskiego – prezydenta Lubina, Ireny Krzyszkiewicz – burmistrza Góry, prof. dr hab. Kazimierza Kika z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wicewojewody dolnośląskiego Jarosława Kresy;
  • „Eko-Dolny Śląsk” – z udziałem wicemarszałka Grzegorza Macko, Tymoteusza Myrdy – członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Dariusza Stasiaka – przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Tomasza Kulczyńskiego – burmistrza Chocianowa, Julii Rokickiej – współzałożycielki Stowarzyszenia Biorecykling, Bartosza Huzarskiego – trenera i założyciela Huzar Bike Academy, radnego powiatu wrocławskiego, organizatora cyklu wyścigów „Via Dolny Śląsk”;
  • „Zdrowie, onkologia, psychiatria” – z udziałem wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego, Marioli Kośmider – radnej Rady Miejskiej Polkowic, prof. dr hab. n. med. Andrzeja Kiejny – eksperta ds. psychiatrii, dr hab. n. med. Adama Maciejczyka – dyrektora naczelnego Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Katarzyny Kapuścińskiej – dyrektora Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu oraz Zbigniewa Terka – dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, naukowcy, przedsiębiorcy, eksperci i dziennikarze przez kilka godzin dyskutowali nie tylko o kondycji polskiego samorządu, który współcześnie zaczął funkcjonować w 1990 roku, ale też o wyzwaniach związanych z problematyką ekologiczną oraz zdrowia publicznego. Jednak osią wszystkich debat oficjalnych i wielu rozmów nieformalnych, pytań zadawanych ekspertom przez uczestników i praktykom samorządu przez dziennikarzy, były relacje rząd – samorząd.  Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany myśli na temat najistotniejszych wyzwań, przed jakimi stoją samorządy w Polsce.

Tegoroczna, siódma już, edycja kongresu przyciągnęła ponad 600 uczestników, wśród których było wielu radnych, wójtów, burmistrzów. Byli wszyscy prezydenci (z wyjątkiem prezydenta Wrocławia), liczni starostowie i wszyscy dolnośląscy marszałkowie. W jednym miejscu zgromadziło się zatem wiele osób, których codziennym zadaniem jest rozwiązywanie zwyczajnych problemów lokalnych społeczności, ich integrowanie i tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju. Czy tak dzieje się w naszych miastach i wsiach, gminach, powiatach i województwie? Na to pytanie odpowiedź jest tam, gdzie mieszkamy. Zapraszamy Czytelników do podzielenia się opiniami.

VIDEO: Dariusz Nowakowski (WrocławskieFakty.pl)
TEKST i FOTO: Krzysztof Kotowicz

Komentarze

Zostaw swój komentarz