Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy, w którym można otrzymać dotację w wysokości 8 500 zł, na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców. Wnioski można składać do 7 października 2019 roku.

O granty mogą ubiegać się organizację ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców: miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki, organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów, Ochotnicze Straże Pożarne, nieformalne grupy dorosłych.

Wymienione organizacje mogą ubiegać się o dotacje do 8 500 zł, na projekty trwające 6 miesięcy (realizowane pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 2020 roku). Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości, rozwijać ich umiejętności społeczne przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Realizacja projektów w ramach Programu „Równać Szanse 2019″ pozwoli na zwiększenie szans młodzieży na udany start w dorosłe życie, może być także szansą dla lokalnych podmiotów na zdobycie cennych doświadczeń i umiejętności, a tym samym na rozwój potencjału całego środowiska. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie https://rownacszanse.pl/2019/RKG_rusza_konkurs  oraz https://www.facebook.com/rownacszanse.pfdim/

Komentarze

Zostaw swój komentarz