Uczniowie Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza oraz III klasy gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciepłowodach, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście – tydzień temu – zgromadzili się w hali sportowej ZSP, aby uroczyście zakończyć rok szkolny 2018/2019.

Pani dyrektor Beata Lupa szczególne słowa skierowała do tegorocznych absolwentów – uczniów klasy III ostatniego rocznika Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków, które przez 19 lat działalności wrosło w świadomość naszej lokalnej społeczności oraz do absolwentów klas VIII – pierwszego rocznika zreformowanej szkoły podstawowej. Wszystkim życzyła, aby w kolejnej szkole odnaleźli nowych przyjaciół, spotkali życzliwych, a jednocześnie wymagających nauczycieli.

Emocjonującym momentem było uroczyste ślubowanie absolwentów szkoły oraz przekazanie sztandaru. Szczególne podziękowania pani dyrektor skierowała do rodziców, którzy z zaangażowaniem włączali się w życie szkoły. Do dyrekcji, uczniów, nauczycieli i rodziców zwrócili się również przybyli goście, wyrażając uznanie dla pracy i osiągnięć szkoły.

Miłym momentem było nagrodzenie uczniów, którzy szczególnie wyróżnili się swoją pracą i postawą. Efektem ich wysiłków i zaangażowania były podziękowania, dyplomy i nagrody, które zostały ufundowane przez wójta Gminy Ciepłowody Łukasza Białkowskiego oraz Radę Rodziców.

Pani dyrektor wręczyła nagrody książkowe wzorowym uczniom i listy gratulacyjne ich rodzicom:

 • z kl. Ia: Blanka Lejczak,Wojciech Mazur, Michał Szymański, Antonina Skiba, Jakub Myszogląd, Wiktoria Weimmann,
 • z kl. Ib: Jakub Bielan, Oliwia Jaroszuk, Karol Mądry, Karolina Opioła, Szymon Parcheniak, Anna Prygoń, Lena Tomkowicz,
 • z kl. II: Paweł Błyskal, Karol Duraj, Amelia Gorczowska, Michał Wolski,
 • z kl. III: Zofia Pietrykiewicz, Zuzanna Iżyniec, Wojciech Zych, Bartosz Puzio, Emilia Tomasiak.

Uczniowie ze średnią powyżej 4,75 i świadectwem z wyróżnieniem z kl. IV-VIII to:

 • z kl. IV a: Maria Lewoc, Michał Opyc, Dawid Woszczyk,
 • z kl. IV b: Dagmara Tapka, Adam Wolski,
 • z kl. IV c: Julia Piątek,
 • z kl. Va: Aleksandra Zapotoczna, Małgorzata Pietrykiewicz, Aleksandra Rydz, Dominika Krupa, Julia Matusiak, Oliwia Jamborska,
 • z kl. V b: Maciej Bochenek, Aleksandra Szczepańska, Mateusz Mazur, Wiktoria Wolska,
 • z kl. VI: Konrad Jamborski, Dominika Szałapata, Paulina Zioła, Kacper Mospana, Laura Wrońska,
 • z kl. VII: Paulina Bielecka, Dorota Bochenek, Julianna Opioła, Julia Kołodziej, Bartosz Trasper, Mateusz Mądry,
 • z kl. VIII a: Sebastian Zioła, Dominika Wyrozumska,
 • z kl. VIIIb: Mikołaj Kwiatkowski.

Uczniowie, którzy ukończyli klasy gimnazjalne z wyróżnieniem: z kl. III: Joanna Adamowicz, Wiktoria Tekieli, Aleksandra Palac. Następnie uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i wyższą zostali wpisani do Złotej Księgi. Nagrodzeni zostali również uczniowie ze 100% frekwencją: Lena Wójcik, Maja Cieślik, Zosia Pietrykiewicz, Kacper Dudek, Dagmara Tapka, Andrzej Tekieli oraz Joanna Adamowicz.

Szczególną pracowitością i sumiennością, wykazali się uczniowie z najwyższą średnią ocen. W szkole podstawowej jest to uczennica klasy Va, Aleksandra Zapotoczna ze średnią 5,5, natomiast absolwentami szkoły podstawowej oraz gimnazjum z najwyższą średnią są Sebastian Zioła z klasy VIIIa oraz Joanna Adamowicz z klasy III gimnazjum. Nagrody wręczyli fundatorzy: wójt Łukasz Białkowski oraz przewodniczący Rady Rodziców  Damian Cieślik.

Zaszczytny, ostatni już tytuł Olimpijczyka Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciepłowodach otrzymała Joanna Adamowicz. Osiągnięcia edukacyjne Joanny przedstawiła wychowawczyni klasy, p. Krystyna Koperek.

Po raz pierwszy wręczona została nagroda dla najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ciepłowodach. Został nim Sebastian Zioła. Uzasadnienie nadania tytułu Absolwenta zaprezentował wychowawca Wojciech Fajkowski.

Nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy odnosili sukcesy w różnych konkursach i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym. Byli to: Michał Opyc, Adam Wolski, Konrad Jarowski, Aleksandra Zapotoczna, Oliwia Jamborska, Mateusz Mądry, Sebastian Zioła, Joanna Adamowicz

Na koniec, nagrody otrzymali także członkowie naszego szkolnego samorządu uczniowskiego, który był inicjatorem wielu szkolnych imprez: Joanna Adamowicz, Aleksandra Palac, Wiktoria Tekieli, Julia Knochowska, Filip Szczepański, Sebastian Zioła, Mikołaj Kwiatkowski, Dorota Bochenek oraz Paulina Bielecka.

Prowadzące apel, Joanna Adamowicz oraz Wiktoria Tekieli, w imieniu swoim jak i wszystkich absolwentów, podziękowały dyrekcji i gronu pedagogicznemu, za cierpliwość, spokój, poświęcenie własnego czasu oraz pokładaną w uczniach wiarę, doceniając ogram pracy i wysiłek, włożony w ich edukację. Żegnając się życzyły dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu, administracji szkoły, koleżankom i kolegom dobrego, bezpiecznego wypoczynku, odprężenia psychicznego oraz wielu bogatych przeżyć w okresie wakacji.

Na zakończenie dyrektor Beata Lupa raz jeszcze zabrała głos, życząc gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły i uczniom udanych wakacji pełnych wspaniałych wrażeń i pozytywnych emocji. Wszystkim przybyłym gościom – dużo zdrowia, satysfakcji w pracy i w życiu osobistym oraz dobrego wypoczynku. Pani dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim przedstawicielom firm i instytucji za owocną współpracę i całoroczne wsparcie, bez których wiele zamierzeń i działań szkoły byłoby trudnych do zrealizowania oraz wręczyła pamiątkowe statuetki.

W uroczystości społeczność szkolna cieszyła się obecnością zaproszonych gości. Byli nimi: wójt gminy Ciepłowody Łukasz Białkowski, przewodniczący Rady Gminy Jacek Wolski, ks. dziekan Ryszard Słowiak, ks. Adrian Horak, przewodnicząca komisji oświaty i zdrowia Edyta Pięta, sekretarz gminy Ciepłowody Magdalena Tęsna-Pitner, radni rady powiatu ząbkowickiego, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrektor GOKiP Edyta Lisowska, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Iwona Małozięć i ZWiK Ireneusz Szuszkiewicz, komendant OSP w Ciepłowodach Kamila Zębala, rodzice i przyjaciele szkoły.

Michał Żygadło – opiekun Samorządu Uczniowskiego

Komentarze

Zostaw swój komentarz