0

Żadne z miast powiatu ząbkowickiego nie otrzyma wsparcia na projekty rewitalizacyjne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Złożone przez gminy: Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok i Bardo nie uzyskały dostatecznej oceny. Taką decyzję podjął zarząd województwa dolnośląskiego 30 stycznia 2018 r. Natomiast 28 grudnia 2017 r. środki z tego samego źródła przyznane zostały na wniosek złożone przez trzy wspólnoty mieszkaniowe z Ząbkowic Śląskich.

NIE BĘDZIE ( – 8,5 mln zł)…

Nie będzie unijnej dotacji na wnioskowane przez gminę Ząbkowice Śląskie zadanie pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie”. Realizacja całości miała kosztować ponad 5,5 mln zł, a spodziewana dotacja wynieść miała ponad 4,7 mln zł. Plan ten był prezentowany przez burmistrza Marcina Orzeszka w grudniu 2017 r. podczas jednego ze spotkań z mieszkańcami – zobacz relację z tego spotkania.

Ze wsparciem unijnym nie będą rewitalizowane, mimo wniosku gminy Bardo, ul. Główna i pl. Wolności w Bardzie, co szacowano na ponad 1,6 mln zł, a spodziewano się dotacji na poziomie ponad 1,3 mln zł.

Mimo zabiegów gminy Złoty Stok nie odbędzie się przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku o wartości ponad 1,8 mln zł, na co wsparcie miało wynieść ponad 1,3 mln zł.

Nie odbędzie się także, planowany przez gminę Ziębice, remont budynku poewangelickiego w Ziębicach przeznaczonego do funkcji sportowych, którego koszt szacowano na ponad 1,4 mln zł, a dotacja miała wynieść ponad 1,2 mln zł. Wśród wszystkich 13 wnioskodawców z tzw. „obszaru” łączącego powiaty: dzierżoniowski, ząbkowicki i kłodzki wsparcie otrzymały jedynie 3 projekty (2 z powiatu kłodzkiego i 1 z powiatu dzierżoniowskiego).

Najbliżej sukcesu była aplikacja gminy Ząbkowice, którą dzieliło 7,5 pkt od innego wnioskodawcy, który otrzymał dotację. To są niekorzystne wiadomości, bo szans na uzyskanie w sumie 8,5 mln zł na wymienione wyżej przedsięwzięcia są bliskie zeru.

BĘDZIE ( + 2,3 mln zł)…

Są też informacje pozytywne dla mieszkańców niektórych kamienic w Ząbkowicach Śląskich.

Będzie mogła być realizowana rewitalizacja budynków mieszkalnych – ul. Krzywa 11, ul. Kamieniecka 6, ul. Marii Konopnickiej 2, ul. Poprzeczna 2a, ul. Proletariatczyków 4, 23, 29 i Rynek 32. Łączna wartość planowanych prac wynosi ponad 1,8 mln zł, a rekomendowana kwota wsparcia wyniesie ponad 1,4 mln zł. Wniosek ten złożyła Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krzywa 11 (projekt uzyskał ocenę pozytywną dzięki uwzględnieniu protestu).

Rewitalizowane będą także budynki mieszkalne – al. Niepodległości 7, ul. Dolnośląska 15, ul. Ziębicka 23, ul. Stefana Żeromskiego 5. To zadanie oszacowano na 629 tys. zł, a oferowana dotacja wyniesie 417 tys. zł. Aplikację złożyła Wspólnota Mieszkaniowa al. Niepodległości 7.

Pozytywną ocenę i wsparcie przyznano ponadto na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. 1 Maja 5, która planuje zadania o wartości 740 tys. zł i uzyskała dotację w kwocie 566 tys. zł. W ramach tego projektu rewitalizowane będą budynki mieszkalne – ul. Batalionów Chłopskich 12, ul. Grunwaldzka 7, 11, 13, ul. 1 Maja 6, ul. Henryka Sienkiewicza 13 i Św. Wojciecha 8.

Komentarze

Zostaw swój komentarz