Samorząd województwa dolnośląskiego przekazał gminom, ośrodkom kultury oraz bibliotekom dotacje na budowy, przebudowy lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne, w tym również świetlic i domów kultury. Wicemarszałek Marcin Gwóźdź przekazał w miniony piątek promesy dla beneficjentów z subregionu wałbrzyskiego. Są wśród nich instytucje z gmin powiatu ząbkowickiego: Złoty Stok, Ząbkowice Śląskie i Ciepłowody.

W sumie zostaną zrealizowane 54 zadania. 31 stycznia 2019 r. marszałek Cezary Przybylski wraz z wicemarszałkiem Marcinem Gwoździem we Wrocławiu przekazali promesy i podpisali umowy z beneficjentami z okręgu wrocławskiego i legnickiego. Natomiast 1 lutego 2019 r. wicemarszałek Marcin Gwóźdź spotkał się z pozostałymi zwycięzcami konkursu w Złotym Stoku, gdzie wręczył promesy i po oficjalnej części uroczystości rozmawiał z wieloma włodarzami gmin. Na wstępie jednak pogratulował gminie Złoty Stok najlepszego w skali całego województwa wyniku w konkursie i podziękował burmistrz Grażynie Orczyk za gościnne przyjęcie wszystkich przybyłych na spotkanie. Jego przebieg relacjonowaliśmy w naszym serwisie #dzieje_się_teraz

https://www.facebook.com/zabkowice4you/videos/2280674272208029/

 

Dzięki tym pieniądzom zostaną gruntownie wyremontowane bądź powstaną całkiem nowe świetlice, biblioteki i inne ośrodki kultury. Inwestowanie w obiekty pełniące funkcje kulturalne na obszarach wiejskich jest bardzo potrzebne. Widać to po dużym zainteresowaniu lokalnych samorządowców. W imieniu samorządu województwa dolnośląskiego, składam na wasze ręce te symboliczne promesy i mam nadzieję, że już nie długo efekty będziemy mogli podziwiać na własne oczy – mówił wicemarszałek Marcin Gwóźdź.

Jak już informowaliśmy w naszym portalu weryfikację formalną i merytoryczną przeszło 79 wniosków, które ujęte zostały na liście rankingowej przyjętej przez zarząd województwa. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogło obejmować obszar należący do gmin wiejskich lub gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców lub gmin miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców.

Z terenu powiatu ząbkowickiego w grupie beneficjentów znalazły się:
  • Gmina Złoty Stok na budowę świetlicy wiejskiej w Płonicy otrzyma pomoc w kwocie 500 tys. zł,
  • Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku pozyskało prawie 160 tys. zł na adaptację pomieszczeń remizy strażackiej w Mąkolnie, gdzie powstanie świetlica wiejska,
  • Gmina Ząbkowice Śląskie 500 tys. zł otrzyma na budowę budynku wielofunkcyjnego w Stolcu,
  • Gmina Ciepłowody zdobyła 346 tys. zł na budowę świetlicy wiejskiej w Muszkowicach,
Gmina Stoszowice, która ma szansę uzyskać 500 tys. zł na budowę świetlicy wiejskiej w Budzowie, jest na liście rezerwowej.

Komentarze

Zostaw swój komentarz