Na początek tygodnia – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem powiatu ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w gazetach i portalach internetowych. Do lokalnej subiektywnej „prasówki” dodajemy interesujące artykuły o tematyce samorządowej z mediów regionalnych lub ogólnopolskich.
Gazeta Ząbkowicka (8.01.2020) podaje, że gmina Ząbkowice Śląskie będzie w tym roku inwestować spore środki w rewitalizację ruin zamku.

Gmina Ząbkowice Śląskie otrzymała ponad milion euro na remont ruin Zamku Książęcego. Projekt zakłada stworzenie nowego produktu turystycznego na polsko-czeskim pograniczu. W zamku w Ząbkowicach Śląskich przeprowadzona zostanie adaptacja wieży bramnej wraz z pomieszczeniami przyległymi na cele turystyczne i ekspozycyjne, wykonana zostanie aranżacja dziedzińca wraz z odbudową podcienia przy wieży bramnej oraz doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej i energetycznej. Wkrótce zostaną ogłoszone przetargi na prace budowlane związane z przebudową zamku. Planowane zakończenie projektu to maj 2021 roku. – Dzięki temu ruiny zamku, które w ostatnich latach poddaliśmy wielu pracom zabezpieczającym i renowacyjnym o wartości kilkunastu milionów złotych staną się jeszcze atrakcyjniejsze dla turystów – komentował burmistrz Marcin Orzeszek. Setka luster tworzących korytarze w jednej z komnat ząbkowickiego zamku. – Będzie to wyjątkowa atrakcja na turystycznej mapie Dolnego Śląska, która jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność turystyczną naszego Miasta – mówi Stanisław Moderski z magistratu. O powstaniu labiryntu mówi się już od dwóch lat. Na jego utworzenie gmina Ząbkowice Śląskie w 2018 r. otrzymała dofinansowanie z projektu Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”. Obiekt miał być początkowo gotowy do połowy 2018 r., później jego wykonanie przełożono na 2019 r. A później znów. – Labirynt Luster powstanie do końca 2020 roku – obiecuje Stanisław Moderski.  – Planujemy utworzyć go w jednym z pomieszczeń na ząbkowickim zamku. Konkretnie pomieszczenie z lustrami ma być zlokalizowane w jednej z komnat wieży bramnej. Stanie tam wiele luster, które będą poddawały w wątpliwość percepcyjne zdolności zmysłów odwiedzających. Łatwo się tam będzie zagubić. A zabawa ma polegać na jak najszybszym pokonaniu labiryntu i wydostaniu się z niego w jak najkrótszym czasie. Na utworzenie labiryntu w budżecie Ząbkowic Śląskich na 2020 r. zarezerwowano dokładnie 20 023,35 zł.

DKL 24 (26.01.2020) opisuje współdziałanie samorządu Barda z miejscową parafią.

W kilku dziedzinach współpracują władze samorządowe oraz proboszcz Parafii rzymsko-katolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, do której należy bazylika mniejsza. Świątynia znajduje się w centrum miasteczka i od wielu lat służy również imprezom kulturalnym, które szeroko promują Bardo w kraju i poza nim. Wystarczy wymienić Bardzkie Lato Organowe, Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans” czy Dolnośląski Festiwal Muzyczny, na rzecz których obie instytucje jednoczą siły, aby wypadły jak najlepiej. Współdziałają również podczas Niedzieli Palmowej, Dni Barda oraz kilku innych wydarzeń, a czynią to – jak podkreśla burmistrz Krzysztof Żegański – dla pochwalenia się przed przybyszami bogactwem inicjatyw i tradycjami kultywowanymi przez miejscową społeczność. W każdej sytuacji przemawia partnerstwo, dzięki któremu uzyskuje się efekt w postaci dużego zainteresowania propozycjami stojącymi na bardzo wysokim poziomie. – Z księdzem proboszczem Mirosławem Grakowiczem spotykamy się w miarę potrzeb. Teraz np. w związku z koniecznością wykonania remontu schodów prowadzących do kościoła. W tym przypadku chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców i zwiedzających – mówi burmistrz Krzysztof Żegański.  – A tak w ogóle to gmina wspomaga finansowo niektóre zadania wykonywane przez parafie w kościołach i wokół nich, gdyż stanowią one, jako zabytki, dobro ogólne.

Express Miejski (24.01.2020) relacjonuje proekologiczną akcję w Ziębicach.

Gmina Ziębice rezygnując z plastikowych materiałów i stawiając na ekologiczne materiały promocyjne zachęca do zmiany nawyków. Na targowisku rozdano torby bawełniane. „Gmina Ziębice z natury przyjazna” – to główne hasło przyświecające ziębickim urzędnikom, dzięki któremu sami dbają o środowisko, a dobre nawyki i wzorce starają się przekazać społeczeństwu. Dziś podczas zorganizowanej akcji na targowisku miejskim mieszkańcy otrzymali torby bawełniane z logiem promocyjnym samorządu wyprodukowane z materiałów pochodzących z recyklingu. – Naszym celem było zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców naszej gminy. Śmiało możemy powiedzieć, że misja została zakończona sukcesem. Torby wielorazowego użytku rozeszły się błyskawicznie. Wielu Ziębiczan złożyło deklarację, że ich związek z plastikiem właśnie przestał istnieć – informują ziębiccy urzędnicy i w przyszłości planują podobne tego typu akcje.

TVP Wrocław (24.01.2020) odnotowuje wzbogacanie się Pałacu Księżnej Marianny Orańskiej w odzyskiwanie eksponaty. Cały materiał po kliknięciu TUTAJ lub w poniższy obrazek.

Cenne przedmioty wywiezione po wojnie w niejasnych okolicznościach wracają do pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. To m.in. instrumenty muzyczne, meble i zabawki.

Doba (24.01.2020) ujawnia, że w Złotym Stoku zrezygnowano z corocznej „Gwiarkiady”.

Reaktywowana kilka lat temu Gwarkiada, czyli Dni Złotego Stoku, w tym roku się nie odbędzie. Wszystko przez brak funduszy. Gmina szykuje jednak w zamian ciekawą imprezę. Jak zapowiedziała na spotkaniu noworocznym burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk, samorząd musiał podjąć decyzję o rezygnacji z tegorocznej Gwarkiady. Środki w budżecie są ograniczone, a organizacja imprezy sporo kosztowała. Jak dodawała burmistrz, w gminie jest bardzo dużo wyczekiwanych zadań do zrealizowania, na które trzeba przeznaczyć środki. Na renowację czeka choćby niecka basenowa. Brak Gwarkiady nie oznacza jednak rezygnacji z imprezy dla mieszkańców i gości promującej miasto. Wydarzenie odbędzie się w innej formule i na mniejszą skalę. Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku już teraz zaprasza na dwudniowy „Turniej rycerski o skarb Wolnego Miasta Górniczego Złoty Stok”, który odbędzie się 6 i 7 czerwca, a więc w terminie, kiedy odbywała się Gwarkiada. Turniejowi mają towarzyszyć liczne atrakcje i konkursy oraz wydarzenia towarzyszące.

Przegląd Powiatowy (20.01.2020) informuje o nowym duszpasterzu w Starczowie.

Parafia w Starczowie ma już nowego duszpasterza. Po śmierci śp. ks. Wojciecha Jasińskiego, który został pochowany w ubiegłym tygodniu, nowym proboszczem został mianowany ks. Daniel Rydz. Uroczystego wprowadzenie nowego proboszcza do parafii dokonał osobiście ks. biskup Ignacy Dec. Nowemu księdzu proboszczowi wszyscy życzymy, aby posługa w Gminie Kamieniec Ząbkowicki była owocna i dobrze służyła integrowaniu naszej lokalnej społeczności. W imieniu samorządu ks. Daniela powitałem wśród nas wraz z przewodniczącą Rady Gminy panią Bernadetą Chodasewicz – napisał na swoim profilu na Facebooku wójt gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec.

Rzeczpospolita – Regiony (21.01.2020) zapowiada radykalne zmiany w prawie budowlanym.

Starostwa będą ustalać strony postępowania o wydanie pozwolenia na budowę na nowych zasadach. Szykują się zmiany w formalnościach budowlanych. Będzie też abolicja samowoli budowlanych. Dla urzędów to dobra wiadomość. Będą mieć mniej pracy. Zmiany zawiera projekt nowelizacji prawa budowlanego. Jego autorem jest rząd. Prawdopodobnie w tym tygodniu uchwali go Sejm. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie sześciu miesięcy, czyli prawdopodobnie w lipcu lub sierpniu. Nowe przepisy przewidują, że projekt budowlany będzie się dzielił na budowlany oraz wykonawczy. Pierwszy będzie obowiązkowym załącznikiem do wniosku o pozwolenia na budowę, a drugi otrzyma charakter czysto techniczny. Będzie sporządzany jedynie na użytek inwestora. Zmiana podoba się Bogdanowi Dąbrowskiemu, radcy prawnemu z Urzędu Miasta Poznania. – Będziemy mieć mniej pracy, ponieważ zniknie obowiązek sprawdzania części technicznej. Zmniejszy się także nasza odpowiedzialność, gdy okaże się, że część techniczna projektu zawiera błędy. Zostanie ona przeniesiona na projektanta – mówi mec. Dąbrowski. – Poza tym powszechnie uważa się, że im grubszy projekt, tym lepiej, a to nieprawda. Opasły projekt jest mało czytelny. Poza tym powoduje niewydolność administracji budowlanej – twierdzi Bogdan Dąbrowski. I dodaje: – Obawiam się też, że mniej pracy może oznaczać zwolnienia. Mam nadzieję, że zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na zatrudnienie specjalistów, z którymi dziś krucho w urzędach – podkreśla mec. Dąbrowski. Nowe przepisy przewidują również zmiany w definicji obszaru oddziaływania obiektu. Obecnie wynika z niej, że jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym jego zabudowy. Projekt wykreśla z tej definicji sformułowanie „w zagospodarowaniu”, co ma duże praktyczne znaczenie. Jest to bowiem pojęcie o wiele szersze aniżeli „zabudowy”. – Rola urzędu ograniczy się jedynie do badania działek sąsiednich. Niby będzie mniej pracy. Ale wcale mnie to nie cieszy. Z czasem ucierpi na tym jakość zagospodarowania przestrzeni – uważa Krzysztof Lewandowski, wiceprezydent Zabrza. – To prawda. W postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę nie będą brać udziału właściciele działek narażeni na inne uciążliwości związane z planowaną inwestycją. Pod uwagę będą brane bowiem tylko ograniczenia związane z zabudową działki – wyjaśnia Bogdan Dąbrowski. Projekt wprowadza zmiany dotyczące budowy domów jednorodzinnych na zgłoszenie. Dziś prawo budowlane przewiduje, że na jego podstawie można budować tylko wolno stojące domy jednorodzinne, które nie mają wpływu na zagospodarowanie sąsiednich nieruchomości. – Często w trakcie budowy dochodzi do zmian, a wtedy potrzebne jest pozwolenie na budowę oraz nowy kompletny projekt budowlany, co zniechęca inwestorów do budowy na zgłoszenie – tłumaczy Mariola Berdysz, dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej. Nowelizacja prawa budowlanego to zmienia. Przewiduje, że w tego typu przypadkach wystarczy powtórnie zgłosić inwestycję w starostwie. – Mam nadzieję, że dzięki tej zmianie więcej będzie się budowało na zgłoszenie – uważa mec. Bogdan Dąbrowski. Autorzy projektu chcą również abolicji dla samowoli popełnionych przed 1999 r., które mają najmniej 20 lat. Stawia warunek: nigdy nie mogło toczyć się w ich sprawie postępowanie przed nadzorem budowlanym ani w sądzie. Abolicja będzie darmowa. Wniosek będzie się składało do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego razem z niezbędnymi dokumentami, w tym ekspertyzą techniczną. Z tego ostatniego dokumentu ma wynikać, w jakim stanie jest nielegalny budynek. Taka samowola będzie mogła być sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. – To dobry pomysł, jeżeli przez 20 lat stoi budynek i nic złego się z nim nie dzieje, to uważam, że można wyprostować jego sytuację prawną. Abolicje i amnestie to nic nowego. Raz na jakiś czas się je wprowadza, np. zacierając kary albo darowując przedsiębiorcom część składek ZUS – uważa Krzysztof Lewandowski.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt z nami – poprzez E-MAIL: info@zabkowice4you.pl – zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.

Komentarze

Zostaw swój komentarz