10 nowych miejsc żłobkowych zostanie utworzonych w Żłobku Miejskim przy ul. Klasztornej w Ziębicach.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Gmina Ziębice otrzyma dotację w wysokości 229 352 zł. Kwota wkładu własnego to 56 338 zł. Oprócz prac remontowych i zakupienia dodatkowego wyposażenia, za pieniądze z dotacji zostanie wykonany plac zabaw. Wniosek został przygotowany przez Gminne Centrum Edukacji i Sportu.

Komentarze

Zostaw swój komentarz