Na początek tygodnia – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem powiatu ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w gazetach i portalach internetowych. Do lokalnej subiektywnej „prasówki” dodajemy interesujące artykuły o tematyce samorządowej z mediów regionalnych lub ogólnopolskich.
NETTG.PL (12.08.2019) ujawnia ważną decyzję dotyczącą potencjału turystycznego Srebrnej Góry.

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zezwolenie na prowadzenie prac archeologicznych na terenie dawnej kopalni srebra Amalia w Srebrnej Górze. Dzięki temu będzie można odkopać zasypany hipotetyczny szyb i rozpocząć udrożnianie wyrobisk. – Zgodę dostaliśmy na cały obszar działki o powierzchni ok. 2 ha – mówi Jan Duerschlag, rybnicki przedsiębiorca a zarazem właściciel terenu nad dawną kopalnią. – Prace będziemy zaczynać we wrześniu. Umożliwi nam to odkopanie zasypanych chodników. Do tej pory nie mieliśmy takiej możliwości, bo nasz szyb znajduje się na drugim końcu wyrobisk i trzeba by było przechodzić kilkadziesiąt metrów z wiadrami urobku. Badania potrwają rok lub dwa lata. Zgodę konserwatora mamy do końca 2020 r. Chcemy sprawdzić kopalnię pod kątem górniczym i historycznym wyjaśnia. Położona w gminie Stoszowice w Górach Bardzkich kopalnia Amalia po stuleciach zapomnienia została ponownie odkryta 13 listopada 2015 r. przez grupę znajomych przedsiębiorcy Jana Duerschlaga. Rudy srebronośne wydobywano tam w 1350 r. a także w 1710 r. i później w latach 1858-1861. Po drugiej wojnie kopalnia została zapomniana. Natrafiono na nią w trakcie prac poszukiwawczych, podjętych w wyniku analizy starych map. Niedawno udało się dotrzeć do mapy obozowisk austriackich sprzed budowy twierdzy w Srebrnej Górze. Widnieją na niej wyrobiska górnicze, które naniesiono na mapę mniej więcej w miejscu, gdzie kończą się znane chodniki Amalii i zaczynają zawały. To daje nadzieje na dotarcie do dalszych wyrobisk. Nie tylko mapy na to wskazują. Ponad pół roku temu w wyrobiskach kopalni Amalia gościli ratownicy górniczy. Wykonali pomiary przepływu powietrza, które wykazały, że w korytarzach następuje pewna wymiana gazów. To może świadczyć, że za zawałami znajdują się dalsze, nieznane chodniki. Kopalnią zainteresowali się też naukowcy. Powstały publikacje naukowe, a wiosną tego roku prowadzili w niej prace studenci Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. Były to badania geologiczne, mające posłużyć do napisania prac licencjackich. Problemem nie do przeskoczenia pozostaje natomiast nieuchwalony jak dotąd przez władze gminy Stoszowice miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu. Będzie on potrzebny, aby w przyszłości móc uruchomić podziemną trasę turystyczną i zbudować obiekty pomocnicze na powierzchni.

Doba (14.08.2019) informuje o inwestycji drogowej prowadzonej w Złotym Stoku.

Trwają prace przy przebudowie ulicy św. Jadwigi oraz budowie chodnika przy ul. Działkowej w Złotym Stoku. Oba zadania realizowane są przez złotostocką firmę „Insand”. Na pierwsze pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na drugie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Wartość zadania „Przebudowa ulicy Św. Jadwigi w Złotym Stoku w km. 0+000 – 0+258 (intensywne opady atmosferyczne, maj 2018 r.)” opiewa na kwotę 2 293 950,00 zł, z czego Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 1 618 010,00 zł. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego, wymianę zniszczonej nawierzchni ulicy i chodnika, wymianę krawężników, odbudowę elementów małej architektury wykonanej z kamienia i innych materiałów, remont muru oporowego, wykonanie oświetlenia oraz kanalizacji burzowej wraz z wymianą sieci wodociągowej. Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika, przejść dla pieszych i oświetlenia przy ul. Działkowej w Złotym Stoku” otrzymało dofinansowanie w wysokości 150 000 złotych z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Inwestycja będzie polegała przede wszystkim na wykonaniu robót przygotowawczych, podbudowy, nawierzchni, zainstalowaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na wykonaniu elementów ulic takich jak: ławy, obrzeża, krawężniki betonowe, regulacja studzienek rewizyjnych i telefonicznych, montaż przykanalików, studzienek ściekowych oraz uzupełnienie poboczy mieszanką mineralną. W rezultacie realizacji zadania zostanie utworzony chodnik o długości 132 m, 2 przejścia dla pieszych i 8 szt. nowych opraw oświetleniowych.

Express Miejski (16.08.2019) podaje wiadomość o budowie traktów rowerowych w gminie Ziębice.

Prace nad budową ścieżek rowerowych typu singletrack w gminie Ziębice idą zgodnie z planem. Władze miasta apelują o niekorzystanie z nich do czasu zakończenia prac. Jak tłumaczą urzędnicy, każdy przejazd rowerem przez fragment utworzonej ścieżki skutkuje opóźnieniem, gdyż wykonawca musi ponownie poprawić uszkodzoną nawierzchnię. Realizacją zadania jest firma Ares z Trzebieszowic. Powstała w wyniku zadania sieć siedmiu tras będzie służyć turystom oraz mieszkańcom gminy i będzie udostępniona bezpłatnie. Prace nad budową singletracków mają zakończyć się w październiku. Ścieżki będą przebiegały przez atrakcyjne tereny leśne zlokalizowane w okolicy Ziębic, Skalic, Witostowic i Henrykowa. Całkowita wartość inwestycji to ponad 350 tys. zł, z czego gmina za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”, pozyskała na realizację inwestycji środki zewnętrzne w wysokości 180 tys. zł.

Przegląd Powiatowy (13.08.2019) relacjonuje akcję promującą historyczne walory Ziębic.

„Śladem XIX wiecznej architektury przemysłowej w Ziębicach” to temat kolejnego letniego spaceru miejskiego, zorganizowanego przez Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Ziębicach. Spacer odbył się 10 sierpnia, przewodnikiem był Stanisław Popardowski. Prowadzący wraz z uczestnikami przemierzyli miasto od ul. Kolejowej, gdzie znajdują się dawne Zakłady Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego, do ul. Przemysłowej, aby tam zobaczyć teren byłej Cukrowni Ziębice oraz Zakładów Maszyn Ceramicznych i Kamionki (Dawne Zakłady Ceramiczne). Przy jednym z budynków cukrowniczych, Pan Ryszard przybliżył swoje wspomnienia związane z pracą w Cukrowni Ziębice. Dla wielu była to podróż sentymentalna, wróciły wspomnienia z trzydziestoletniej pracy w Ceramice, wspomnienia związane z babcią, która pracowała w Cukrowni. Świetność zakładów przemysłowych przypomniały zdjęcia z archiwum Stanisława Sobolewskiego, które spacerowicze mogli obejrzeć.

Gazeta Ząbkowicka (31.07.2019) kontynuuje w cyklu historycznym publikację o ciekawostkach Ciepłowód.

Kolejna część dziejów zamku rycerskiego w Ciepłowodach. Czy wiecie, że był on gniazdem rycerzy rozbójników? O jego krwawych i zawiłych losach pisze historyk Kamil Pawłowski. W połowie XV wieku zamek w Ciepłowodach był areną bardzo ciekawych wydarzeń. W 1441 r. jego właścicielem był rycerz-rozbójnik Georg von Reibnitz, który razem ze swoimi wspólnikami łupił i nękał mieszkańców okolicznych wsi. 3 grudnia 1441 roku, w niedzielę, wcześnie rano wspólnie ze swoimi kompanami napadł mieszkańców wsi Zwrócona, po czym część swoich łupów ulokował w zamku w Ciepłowodach – swoim zbójnickim gnieździe. W związku z tym mieszkańcy Zwróconej 5 grudnia 1441 r. skierowali do kapituły katedralnej we Wrocławiu list z prośbą o ochronę i interwencję. Ostatecznie dopiero 2 lipca 1442 r. biskup wrocławski Konrad wraz z księciem Wilhelmem Opawskim, późniejszym księciem ziębickim, zdobyli i zniszczyli zbójeckie gniazdo w zamku w Ciepłowodach. Jak wynika z powyższej relacji, zamek w tamtym czasie został zniszczony i przez pewien czas nie był zamieszkany. W 1476 roku Ciepłowody dostały się w posiadanie rodziny von Seydlitz. Źródła podają, że nowi właściciele otrzymali „murowaną warownię i całą wieś Ciepłowody”. Członkowie rodziny von Seydlitz przeprowadzili w swojej nowej siedzibie prace budowlane. Powstało wówczas skrzydło zamkowe, oparte na wycinku koła, z wykorzystaniem starszego muru obwodowego. W podcieniu tegoż skrzydła zachowało się do dziś ostrołuczne obramienie okna jednej z izb na parterze, wskazujące na początek XVI wieku jako okres powstania tej części zamku. Kolejne prace budowlane na terenie zamku miały miejsce w połowie XVI wieku, także za sprawą przedstawicieli rodu von Seydlitz. Około 1547 r. przy budowie zamku w Ciepłowodach pracowali architekci Hans Baptista Parr oraz Giovanni Bernardo z Werony. Z tego okresu zachowały się dwa renesansowe obramienia okien w murze skrzydła zamkowego od strony suchej fosy i jedno na dziedzińcu. Także portal w podcieniu dziedzińca zamkowego może pochodzić z tego właśnie okresu. W tym czasie powstały wokół zamku bastejowe fortyfikacje. Zastosowany tutaj system obwarowań to system nieregularny. Usypane zostały wówczas wały ziemne, wzmocnione kamiennym murem. W wale umieszczono nieregularnie cztery basteje. We wnętrzu bastei znajdowały się kazamaty, bezpośrednio połączone podziemnym korytarzem z zamkiem. Do zamku prowadził niemożliwy współcześnie do scharakteryzowania wjazd. Same fortyfikacje ciepłowodzkie są dziś bardzo zniekształcone i w znikomym stopniu można odczytać ich pierwotny układ. Miały na to wpływ późniejsze przebudowy i zmiany ukształtowania terenu wokół obiektu. Niemniej jednak są one ciekawym przykładem wykorzystania tego typu obwarowań na terenie Śląska.

Gazeta Wrocławska (14.08.2019) pisze o budowie parku wodnego, ale nie w Ząbkowicach Śląskich – KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZECZYTAĆ CAŁY ARTYKUŁ.

Suntago Wodny Świat to część ogromnego projektu Park of Poland. Będzie to największy park wodny w Polsce i Europie. Suntago Wodny Świat powstaje we Wręczy pomiędzy Łodzią a Warszawą. Atutem tego miejsca będzie też bardzo dogodny dojazd. Oprócz najdłuższej zjeżdżalni w Europie, będzie tu także wioska zbudowana z bungalowów i prawdziwe palmy. W drugim etapie Park of Poland ma powstać luksusowa baza hotelowa. Kiedy otwarcie Suntago Wodny Świat? Suntago Wodny Świat będzie największym zadaszonym parkiem wodnym nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Jego otwarcie zaplanowano jeszcze w 2019 roku. Zlokalizowany będzie w miejscowości Wręcza w gminie Mszczonów. Oddalone są o około 60 kilometrów od Warszawy, pomiędzy autostradą A2 i drogą ekspresową S8. Suntago Wodny Świat to element większego projektu Park of Poland. Oprócz parku wodnego pojawią się: kompleks domków typu bungalow, hotele, centrum konferencyjno-handlowe, parki tematyczne, biurowce i apartamentowce. Jednak powstanie parku wodnego Suntago Wodny Świat i osiedla domków bungalow to pierwsza część inwestycji, z której korzystać będzie można najszybciej, bo prawdopodobnie do końca 2019 roku. Drugim etapem powstania Park of Poland, będzie oddanie do użytku czterogwiazdkowego hotelu. Ten ma być gotowy do końca 2020 roku.

(…) Na jego terenie znajdą się trzy strefy tematyczne – Jamango Wodna Dżungla, Relax Suntago oraz Saunaria Suntago. Pierwsza strefa będzie oczywiście przeznaczona do wodnych szaleństw. Goście Suntago Wodnego Świata znajdą tam 32 zjeżdżalnie o łącznej długości 3 kilometrów i najdłuższą, krytą zjeżdżalnią w Europie o długości 320 metrów. Dodatkowo w Jamango Wodna Dżungla znajdziemy też rzekę przygód o łącznej długości 150 metrów, symulator do nauki surfingu czy 820 mkw basenu z falą. Szczególnie ciekawy jest sprzęt służący do surfowania – Suntago Wodny Świat będzie miało 5-letnią gwarancję, że w promieniu 200 km nie pojawi się taki sam. Jednego dnia Suntago Wodny Świat będzie mogło odwiedzić 15 tysięcy gości. Przygotowane dla nich zostanie 8 tysięcy szafek. W strefie Saunaria Suntago skorzystają oni z ponad 10 różnego rodzaju saun. Całkowita powierzchnia basenów wyniesie 3,5 tys. mkw. Dodatkowo największy basen kryty będzie miał powierzchnię tysiąca metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia budowlana obiektu ma wynieść 70 tys. mkw, a sama działka, na której powstaje Suntago Wodny Świat ma 20 hektarów. Do obiektu będzie przylegał ogród o powierzchni 20 tys. mkw. Przy basenach skorzystamy z sześciu restauracji i pięciu barów. Wartość inwestycji wynosi 150 mln euro. (…)  Rekrutacja do pracy w Suntago Wodnym Świecie będzie podzielona na kilka etapów. Zatrudnieni pracownicy będą mogli liczyć na umowę o pracę, szkolenia i możliwości awansu. Poza tym będą korzystali na preferencyjnych warunkach z atrakcji Suntago Wodny Świat i reszty Park of Poland.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt z nami – poprzez E-MAIL: info@zabkowice4you.pl – zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.

Komentarze

Zostaw swój komentarz