0

Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekazał 17 samorządom dotacje na konserwacje zabytków w regionie. Jednym beneficjentem z powiatu ząbkowickiego jest gmina Złoty Stok, która otrzyma niemal 489 tys. zł na renowację staromiejskiego cmentarza. O realizacji tego projektu informowaliśmy w naszym portalu. To kolejna w tym roku duża dotacja, jaką pozyskał złotostocki magistrat po wsparciu, jakie trafi tam z urzędu marszałkowskiego w kwocie 660 tys. zł na obiekty kulturalne.

Marszałek Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Marcin Gwóźdź podpisali w ubiegły piątek umowy z beneficjentami na realizację projektu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”. Łączna kwota przyznanego dofinansowania unijnego to 6,76 mln zł. Fundusze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. − Po zrealizowaniu projektu budynki będą ogólnodostępne dla mieszkańców i dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki remontom swój blask odzyskają m.in. obiekty pałacowe, sakralne czy budynki pełniące funkcję obiektów użyteczności publicznej – mówi wicemarszałek Marcin Gwóźdź.

Poza wspomnianym na wstępie projektem rewitalizacji zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku, wsparcie samorządu województwa dolnośląskiego obejmie: siedziby urzędów miejskich w Bierutowie, Leśnej i Wiązowie, budynek szkoły podstawowej w Gierałtowcu (Gmina Złotoryja) oraz Dom Ludowy w Szalejowie Dolnym (Gmina Kłodzko). Będą też odnawiane obiekty sakralne w Czerninie (Gmina Góra), Jedlinie Zdroju, Winnicy (Gmina Krotoszyce), Nowym Kościele (Gmina Świerzawa) oraz cmentarz w Wińsku. Pomoc trafi do restaurowanych obiektów pałacowych w Kiełczynie (Gmina Dzierżoniów), Jakubowie (Gmina Radwanice)i Rogoźnicy (Gmina Strzegom) oraz zamek w Starej Kamienicy oraz do Domu Tkaczy w Międzylesiu i Spichlerza w Grębocicach.

Gminy, które otrzymały wsparcie wyremontują zabytki będące lokalnym dziedzictwem kulturowym. Dofinansowanie z PROW mogło dotyczyć gmin wiejskich lub gmin miejsko-wiejskich (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców) lub gmin miejskich (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców). Warunkiem przyznania dofinansowania był wpis obiektu do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków. − W tym roku w naszym regionie zostanie odnowionych więcej zabytków. Oprócz tego, że jak co roku przeznaczymy z budżetu województwa 5 mln złotych na ich konserwację, to dodatkowo dzięki funduszom unijnym wspieramy gminy dotacjami. W sumie przekażemy blisko 12 mln – zaznacza marszałek Cezary Przybylski.

Komentarze

Zostaw swój komentarz