Starosta Powiatu Ząbkowickiego oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich zapraszają na konferencję Partnerstwa Lokalnego pt. „Pracodawca – partner na rynku pracy”.

Konferencja jest organizowana w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2019 w powiecie ząbkowickim. Odbędzie się w środę 23 października 2019 r., w godzinach 10:00 – 13:00 w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich (budynek przy ul. B. Prusa 5, sala konferencyjna, I piętro)

PROGRAM KONFERENCJI

  930 – 1000 rejestracja uczestników
1000 – 1015 rozpoczęcie konferencji, powitanie gości – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich
1015 – 1045 Prezentacja instrumentów rynku pracy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich
1045 – 1115 Działania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ochrony pracy (nowe przepisy prawa pracy, najczęstsze nieprawidłowości podczas kontroli) – przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział Kłodzko
1115 – 1130 przerwa
1130 – 1200 Pobyt cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kontrola legalności zatrudniania cudzoziemców – przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Kłodzku
1200 – 1230 Co nowego w prawie ZUS – przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Wałbrzychu Biuro Terenowe w Ząbkowicach Śląskich
1230 – 1300 Zmiany w przepisach prawa podatkowego istotne z punktu widzenia pracodawcy – przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich
1300 Zakończenie konferencji

Prosimy o potwierdzenie obecności do 22 października 2019 r. – tel: 748166700 lub 748166703.

Komentarze

Zostaw swój komentarz