0
Na początek tygodnia – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem powiatu ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w gazetach i portalach internetowych. Do lokalnej subiektywnej „prasówki” dodajemy interesujące artykuły o tematyce samorządowej z mediów regionalnych lub ogólnopolskich.
Doba (21.06.2019) przynosi wiadomość o ważnej inicjatywie podjętej w gminie Ziębice.

Po kilku miesiącach intensywnych prac zmierzających do utworzenia Parku Kulturowego 31 maja br. burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz, zgodnie z wcześniej wyrażoną wolą Rady Miejskiej oraz posiadając partnera finansowego w postaci Nadleśnictwa Henryków, podpisał umowę na opracowanie i przygotowanie Planu Ochrony Parku Kulturowego w rejonie Opactwa Cystersów i zabytkowego parku w Henrykowie. Zgodnie z podpisaną umową, Wykonawca przeprowadzi waloryzację krajobrazową i kulturowo-przyrodniczą pod kątem stworzenia Parku Kulturowego. W celu opracowania dokumentu, odbędą się konsultacje społecznie z mieszkańcami Henrykowa oraz zainteresowanymi podmiotami, w trakcie których zostaną przedstawione cele i założenia planu ochrony parku kulturowego. Jeszcze w tym roku Wykonawca przygotuje plan ochrony Parku Kulturowego, który jest załącznikiem do uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Parku Kulturowego (swoim zasięgiem obejmować będzie Opactwo Cystersów i zabytkowy park w Henrykowie). W listopadzie zakończą się prace zmierzające do utworzenia Parku Kulturowego. Ostateczna wersja uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków opracowania wraz z uchwałą w sprawie utworzenia Parku Kulturowego zostanie podjęta przez Radę Miejską jeszcze przed obchodami 750-lecia zapisania pierwszego zdania w języku polskim, które planowane są na czerwiec 2020 r.  Dzięki podjętym działaniom nastąpi podniesienie atrakcyjności nie tylko Opactwa Cystersów, ale również całej miejscowości. Powołanie Parku Kulturowego w Henrykowie stanowi ogromną szansę dla regionu na zaistnienie w świadomości nie tylko mieszkańców, ale także turystów odwiedzających nasze strony. Gmina Ziębice planuje utworzenie w obrębie parku centrum edukacyjno-pobytowego, poświęconego „Księdze henrykowskiej”, które zostanie sfinansowane ze środków zewnętrznych. Partnerem Gminy w tych działaniach, oprócz Lasów Państwowych, jest również Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie jako agenda Archidiecezji Wrocławskiej.

Express Miejski (22.06.2019) relacjonuje inaugurację działalności młodzieżowej rady miejskiej w Ziębicach.

W Ziębicach zainaugurowano I sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej. Sprawność debaty młodych radnych wzbudziła podziw nie tylko wśród ich starszych kolegów. 28 maja młodzi mieszkańcy ziębickiej gminy dokonali wyboru swoich radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Podobnie jak w radzie „dorosłej” liczy ona 15 rajców. Są to: Kozioł Bartosz, Zając Joanna, Bariasz Aleksandra, Nachyła Bartosz, Sopuch Oliwia, Hawel Malwina, Jaszczyszyn Małgorzata, Drużbińska Oliwia, Krawczyk Marek, Paszek Sandra, Sanocka Emilia, Wujda Błażej, Grimling Ada, Kostyszyn Kacper, Zapotoczny Tomasz. Gościem honorowym sesji był burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz, który serdecznie podziękował Wiktorowi Ochałowi – najmłodszemu radnemu Rady Miejskiej w Ziębicach za jego zaangażowanie w procesie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej. – Założyliśmy sobie, że musimy powołać Młodzieżową Radę Miejską i Radę Seniorów. Z radą młodzieżową poszło nam sprawnie. Myślę, że za kilka miesięcy powołamy i Radę Seniorów. Po co nam takie organy? Trzeba zawsze słuchać mieszkańców, wsłuchiwać się w ich opinie, a najlepiej słuchać osób, które mają bezpośredni dostęp do informacji od obywateli. W przypadku rady młodzieżowej jest jeszcze jeden ważny cel – żeby przygotowywać młodych do tego, że za parę lat nas zastąpią – powiedział burmistrz Szpilarewicz. Agata Sobków – przewodnicząca ziębickiej rady miejskiej w swym wystąpieniu serdecznie pogratulowała młodszym kolegom wyboru. – Słuchając pana burmistrza zastanawiałam się, co jeszcze miałabym dodać. Powiem tak: gratulacje były, podziękowania były, życzyliśmy wam aktywności, dociekliwości, cierpliwości, konsekwencji, odporności na krytykę, bo i z taką trzeba się liczyć. (…) Słowa nie są istotne, najważniejsze są czyny. Gratuluję wam i spotykamy się po wakacjach, już na „roboczo” – powiedziała radna Agata Sobków. Młodzi ziębiccy radni zaprosili na swoją pierwszą sesję również przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich. Jej przewodnicząca Paulina Przybylska także pogratulowała swoim koleżankom i kolegom zaznaczając, że pomimo faktu, iż ząbkowicka rada kończy w listopadzie swoją kadencję, to radni mają nadzieję na dobrą współpracę z ziębiczanami i na przeprowadzenie jeszcze kilku wspólnych projektów. Po uroczystej części sesji członkowie młodzieżowej rady niezwykle sprawie dokonali wyboru jej prezydium. Jednogłośnie nową przewodniczącą rady wybrana została Małgorzata Jaszczyszyn. – Przed nami nie lada zadanie, ponieważ jesteśmy pierwszą Młodzieżową Radą Miejską w historii naszej gminy. Zrobimy wszystko, aby spełnić pokładane w nas oczekiwania – powiedziała nowo wybrana przewodnicząca. Wiceprzewodniczącym rady wybrany został Tomasz Zapotoczny. Podobnie jednomyślnie wszyscy obecni na sesji radni wybrali pozostałych członków prezydium: sekretarzem została Oliwia Sopuch, przedstawicielem rady ds. zewnętrznych Sandra Paszek, rzecznikiem Malwina Hawel. Burmistrz w porozumieniu z Młodzieżową Radą Miejską na jej opiekuna powołał radnego Wiktora Ochała.

Przegląd Powiatowy (13.06.2019) informuje o zaangażowaniu samorządu gminnego Ziębic w szerszy projekt promocyjny.

Cztery lokalne samorządy: Ziębice, Strzelin, Przeworno i powiat strzeliński oraz Nadleśnictwo Henryków nawiązały współpracę w dziedzinie promocji Wzgórz Strzelińskich. Współpraca, zainicjowana przez burmistrza Strzelina Dorotę Pawnuk, ma polegać m.in. na przygotowaniu wspólnych wydawnictw promocyjnych oraz promocji istniejących i tworzenia nowych produktów turystycznych. Partnerzy chcą też organizować wspólne przedsięwzięcia i wydarzenia przyczyniające się do promocji walorów turystycznych obszaru oraz zamierzają dzielić się doświadczeniami w dziedzinie turystyki.

 

DKL 24 (12.06.2019) odnotowuje udaną imprezę integrującą społeczność lokalną w Złotym Stoku.

Pogórnicze miasteczko swoje związki z kopalnictwem złota od kilku lat podkreśla podczas „Gwarkiady”. Tegoroczne święto Złotego Stoku zaistniało w minioną sobotę i objęło całą miejscowość. Organizatorzy bowiem zadbali o to, aby widoczne i słyszane było w kilku jej częściach. Fetowanie zainaugurowano na placu w sąsiedztwie kościoła, gdzie zgromadzili się mieszkańcy i goście imprez m.in. poprzebierani w epokowe stroje. Wśród nich były dzieci, ale i członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a nawet burmistrz Grażyna Orczyk. Korowód przeszedł na rynek, w sąsiedztwie którego rozpoczęły się prezentacje artystyczne. Pokazów tańca i występów zespołów nie zabrakło też w Skalisku, gdzie odbywała się fundamentalna część „Gwarkiady”. Świetnie poprowadził ją kudowski wodzirej Wojciech Heliński, zachęcając uczestników do udziału w harcach i zabawach. Centrum Kultury i Promocji wspólnie z gminą zagwarantowały kilka godzin atrakcyjnie spędzonego czasu.

Gazeta Ząbkowicka (13.06.2019) podejmuje tematykę walorów powiatu ząbkowickiego, jakimi były źródła wody.

Dziś może trudno sobie wyobrazić, ale jeszcze 150 lat temu, kilka miejscowości położonych na terenie powiatu ząbkowickiego, słynęło ze źródeł mineralnych. A takie położone były nawet w samych Ząbkowicach Śląskich. Pisze o nich historyk Kamil Pawłowski. Na terenie powiatu ząbkowickiego, zwanego od jakiegoś czasu Ziemią Ząbkowicką, istniało na przestrzeni wieków kilka źródeł odkrytych i opisanych jeszcze w XVII wieku. W większości przypadków ich istnienie nie zostało nie zauważone, a wręcz przeciwnie, stało się powodem do rozwoju działalności zdrojowej. Nie przystawała ona jednak do tej znanej nam dziś, jednak walory lecznicze i mineralne poszczególnych źródeł były szeroko znane i wskazywane w różnego rodzaju opracowaniach i opisach Śląska. Jednym z najbardziej charakterystycznych i znanych, choć nie od strony zdrojowej, było na pewno źródło, bądź też źródła, położone na terenie wsi Ciepłowody. Już sama nazwa wskazuje na występowanie w tym miejscu wód termalnych, a potwierdziły to późniejsze badania. Występowanie tych pokładów wód oraz ich właściwości musiały być już znajome pierwotnym mieszkańcom tego obszaru. Odnajdując pierwszą pisemną wzmiankę o Ciepłowodach, zamieszczoną w Księdze Henrykowskej, czytamy o osadzie Ceplowod, czyli Ciepła Woda, w której zasiedziały był rycerz Albert z Brodą. Nie wiemy niestety czy miejscowe wody były w jakikolwiek sposób wykorzystywane. Nie zmienia to faktu, że przez najbliższe stulecia fakt ich istnienia był wyraźnie podkreślany. W 1801 r. Johann Adam Weigel w swojej pracy poświęconej opisowi geograficznemu Śląska pisze, że źródło znajduje się w majątku i zawiera kwaśne, utlenione żelazo. Wskazuje on również, że jest niewykluczone, że właściwości jakie posiada ciepłowodzka woda, mogłyby posłużyć w leczeniu różnorakich chorób. To jednak nie wszystko. Zlokalizowane na terenie wsi sadzawki i źródełka, budziły również zainteresowanie samych mieszkańców. W związku z tym właściciel jednego z gospodarstw przy ul. Ząbkowickiej, pan Max Schlotte dokonał pomiaru temperatury wody w źródełku położonym na jego posesji. Miało to miejsce w 1927 r., zaś źródełko to wspominano już w 1850 r. Pomiary wykonane zostały w najzimniejsze dni listopada i grudnia 1928 r. Jak się okazało, temperatura wody za każdym razem przyjmowała wartość dodatnią i to znacznie. Dla przykładu przy temperaturze powietrza 0°-1°C, temperatura wody wynosiła 9°C. Pomiary te zostały powtórzone przez gospodarza kilkakrotnie i za każdym razem przynosiły podobne wyniki. W 2005 r. eksperci wykonali kolejne badania temperatury wody, lokalizując na obszarze całej wsi kilka punktów, w których istnieje możliwość pobierania wód termalnych. Do dziś na terenie dawnego majątku znajduje się ujęcie wody, w którym każdy może skosztować miejscowej wody.

Serwis PAP Samorząd (21.06.2019) sygnalizuje innowacyjne rozwiązanie dotyczące komunikacji publicznej w jednej z polskich gmin.

Gmina Pomiechówek jako jedna z pierwszych gmin wiejskich w Polsce inwestuje w komunikację autobusową opartą o autobusy elektryczne. Już niebawem gmina Pomiechówek kupi z dotacji unijnej 8 autobusów elektrycznych oraz wybuduje stacje ich ładowania. Dzięki wsparciu z UE powstaną tam również nowe przystanki autobusowe wyposażone w inteligentny system sterowania ruchem. Z kolei przy dworcu kolejowym w Pomiechówku powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe składające się z parkingów „Parkuj i Jedź” oraz „Bike & Ride”. W gminie wybudowane zostaną także ścieżki pieszo-rowerowe (powstanie sieć 25 km ścieżek rowerowych łączących miejscowości gminy z centralnym punktem w Pomiechówku) oraz stacje rowerowe. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt, który ma kosztować 37,2 mln zł, otrzyma ponad 31,2 mln zł unijnego dofinansowania z RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa. W ramach projektu powstaną również portal informacyjny, tablice informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji lokalnej oraz aplikacja na smartfony informująca mieszkańców o działającej komunikacji oraz o panujących warunkach pogodowych na drogach, bieżących utrudnieniach w ruchu, miejscach parkingowych przy dworcach i liczby rowerów w wypożyczalniach. Celem tych inwestycji jest m.in. poprawienie dojazdu z gminy Pomiechówek do Warszawy i jej aglomeracji. Ma ona też zwiększyć „bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania dla kierowców, rowerzystów oraz pieszych”.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt z nami – poprzez E-MAIL: info@zabkowice4you.pl – zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.

Komentarze

Zostaw swój komentarz