Na początek tygodnia – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem powiatu ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w gazetach i portalach internetowych. Do lokalnej subiektywnej „prasówki” dodajemy interesujące artykuły o tematyce samorządowej z mediów regionalnych lub ogólnopolskich.
Gazeta Ząbkowicka (1.01.2020) ujawnia sądową porażkę gminy Ząbkowice Śląskie.

Ponad milion złotych musi zapłacić według wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy gmina Ząbkowice Śląskie przedszkolu „Kubuś Puchatek” za to, że w latach 2011-2015 nie przekazywała mu pełnych dotacji na dzieci. – Gmina zaniżała nam dotacje, nie wypłacała 75 procent, jak przewidywała ustawa – mówi Lucyna Krajewska, właścicielka przedszkola niepublicznego Kubuś Puchatek.  – Nie wypłacała nam też dotacji na dzieci, które miały dwa i pół roku, tylko na dzieci, które w danym miesiącu kończyły trzy latka. Według wówczas obowiązującej ustawy dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługiwały na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 proc. ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Nazbierało się tego ponad 800 tys. zł. Razem z odsetkami i kosztami sądowymi to już ponad milion zł. – Chcemy odzyskać te pieniądze w jednej transzy – mówi Lucyna Krajewska. – Chcieliśmy wcześniej iść z gminą na ugodę w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach, ale gmina nie chciała, dlatego sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Świdnicy. Radny Franciszek Gawęda złożył w tej sprawie interpelację do burmistrza, w której pyta m.in. którzy urzędnicy są odpowiedzialni za doprowadzenia do sytuacji, w której gmina zostanie obciążona tak wielkimi wydatkami wynikającymi z wyroku sądu i kto reprezentował gminę w sądzie. Zadaje też takie pytanie: „Czy gmina zamierza złożyć kasację, a jeśli tak czy przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie jest uwzględniane potencjalne znaczne zwiększenie wydatków związanych z realizacją wyroku sądu – w tym odsetek od zasądzonych kwot?”. – Gmina nie zgadza się z wyrokiem i będzie składała apelację – lakonicznie nam skomentował całą sprawę burmistrz Marcin Orzeszek. Również przedszkole „Skaczące Nutki” z Olbrachcic Wielkich podało gminę do sądu w podobnej sprawie. – Czekamy na termin rozprawy w Sądzie Okręgowym w Świdnicy – mówi Marek Machnik, dyrektor olbrachcickiego przedszkola. Możemy się spodziewać, że ta sprawa zakończy się podobnie do sprawy z „Kubusiem Puchatkiem”.

Doba (7.01.2020) relacjonuje prace renowacyjne prowadzone w ząbkowickiej cerkwi prawosławnej.

Trwa remont w cerkwi św. Jerzego w Ząbkowicach Śląskich. Modernizowana jest posadzka w nawie głównej, w najbliższym czasie ruszą prace związane z zadaszeniem nawy. W ostatnich dniach ubiegłego roku w cerkwi św. Jerzego w Ząbkowicach Śląskich przeprowadzono szereg prac ziemnych. Wykopano i wywieziono ziemię w remontowanej nawie głównej. Następnie wylano pierwszą warstwę betonu, tzw. chudziak pod przyszłą posadzkę. – W nowym roku planowane są prace związane z wykonaniem więźby dachowej i pokryciem dachu – zapowiada o. Spirydon Kuziak, opiekun ząbkowickiej cerkwi.

Express Miejski (8.01.2020) informuje o dotacjach pozyskanych przez samorządy Złotego Stoku i Stoszowic.

Gmina Złoty Stok i Gmina Stoszowice także otrzymają dofinansowania na modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii. Kilka dni temu informowaliśmy, że 30 grudnia na mocy decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wykorzystania funduszy europejskich zaktualizowano listy rozstrzygające konkurs i dzięki pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez gminę Ciepłowody przy współpracy z gminą Ziębice mieszkańcy obu gmin będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe przy modernizacji systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Całkowita wartość projektu pn. Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej to kwota ponad 7 mln zł. Wcześniej, już podczas pierwszego rozstrzygnięcia konkursu dofinansowanie otrzymała też gmina Ząbkowice Śląskie, a 30 grudnia na zaktualizowanej liście pojawiły się też przeznaczone do dofinansowania wnioski gminy Kłodzko, gdzie jednym z partnerów jest gmina Stoszowice i Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, gdzie partnerem jest złotostocki samorząd. Wniosek złożony przez gminę Kłodzko w partnerstwie z gminami: Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie oraz Stoszowice otrzymał dofinansowanie na poziomie blisko 3.76 mln zł, a całkowity koszt projektu wynosi niemal 5.57 mln zł. Identyczne dofinansowanie powędrowało do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, w skład, którego wchodzą gmina miejska Kłodzko, Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Polanica-Zdrój oraz Złoty Stok. Całkowita wartość w tym projektu w tym przypadku została oszacowana na 5.46 mln zł. Niebawem poszczególne gminy będą szczegółowo informowały o możliwości ubiegania się o dofinansowania w formie grantów. Granty przeznaczone są dla: osób fizycznych będące właścicielami domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych oraz najemców mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu), wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i TBS. Środki będzie można otrzymać w postaci grantów (w formie refundacji) na modernizację systemów grzewczych obejmującą: wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej, instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła), instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe. Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo-skutkowym ze zmianą źródła ciepła. Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym. W ramach projektu nie będzie możliwa wymiana następujących źródeł ciepła: dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne źródła ciepła, dotychczas używanych źródeł ciepła na kotły węglowe, w tym ekogroszek, niezależnie od ich klasy. Mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie na poziomie 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Średnia wartość grantu nie będzie mogła przekroczyć 35 tys. zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021.

Przegląd Powiatowy (7.01.2020) odnotowuje ambitne plany dotyczące rewitalizacji Twierdzy Srebrna Góra.

Twierdza Srebrna Góra jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu. Rewitalizacja obiektu jest konsekwentnie realizowana przez kolejnych wójtów gminy Stoszowice. Dzięki wspomnianym działaniom Twierdza Srebrna Góra każdego roku przyciąga sporą rzeszę turystów. Aktualnie Twierdza Srebrna Góra stara się o pozyskanie 10,5 miliona zł dofinansowania na dalsze prace konserwatorskie. Pieniądze mają być przeznaczone na: przyłącze wody i przyłącze energetyczne – infrastruktura niezbędna do dalszego zagospodarowania fortyfikacji, w dawnych izbach żołnierskich powstanie hostel z 58 miejscami noclegowymi, restauracja, która będzie mogła obsłużyć nawet 100 osób jednocześnie (początkiem XX w. w Twierdzy już taka gastronomia działała). Jest to dla mnie bardzo ważny projekt, mam nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Dziękuję radnym, że dostrzegają jak istotny dla naszej gminy jest rozwój oferty Twierdzy i nie bali się w 2016 roku podjąć odważnej decyzji w sprawie finansowania dokumentacji projektu – powiedział wójt gminy Stoszowice, Paweł Gancarz.

DKL 24 (9.01.2020) ujawnia zmianę inwestycyjnych planów gminy Bardo.

W tym miejscu miał być Dolnośląski Park Nauki i Rozrywki, bazujący m.in. na rzeźbach kinetycznych i zaczarowanym ogrodzie. Zamiast niego pojawi się bocznica kolejowa i skład kamiennego urobku, aby ważny dla gminy teren zaczął na siebie zarabiać. W roku 2017 pojawiła się koncepcja doprowadzenia w Bardzie do dużego przedsięwzięcia, które miało zatrzymać na dłużej turystów. Najlepszym dla niego wskazaniem okazywała się peryferyjna część miasteczka, w sąsiedztwie stacji kolejowej Przyłęk. Dostępna od strony torów i drogi krajowej nr 8 dla ogrodu wiatrów wydawała się wręcz wymarzona. Choć pomysł okazał się interesujący, to już możliwość jego zrealizowania mniej dostępna, gdyż wymagała zaangażowania sporych funduszy. Gminy na to nie było stać, zaś firmy komercyjne nie za bardzo się do tego kwapiły. W efekcie część niedoszłego bajkowego ogrodu zostanie przeznaczona na budowę węzła komunikacyjnego w związku z inwestycją S8, natomiast drugą w studium zagospodarowania przestrzennego wskazano na bocznicę kolejową i skład kamienia. W ten obiekt swoje pieniądze zaangażuje Kopalnia Surowców Skalnych z Bartnicy. Tym samym już bardziej rysuje się strefa gospodarcza Barda. Ma ją wypełnić nowy podmiot, który zagospodaruje obiekty „Caroty”, bowiem dobiega końca realizowany przez nią kilkuletni projekt rolniczy. To ważne dla gminy, bo wiąże się z wpływami z podatków.

TV Sudecka (12.01.2020) udostępnia reportaż z Orszaku Trzech Króli w Bardzie.

6 stycznia ulicami Barda po raz dziewiąty przeszedł Orszak Trzech Króli, w którym wzięli udział mieszkańcy i turyści. Podczas tej edycji odbył się również koncert kolęd w bardzkiej Bazylice.

Radio Wrocław (3.01.2020) podało informację o innowacyjnych rozwiązaniach dotyczących komunikacji publicznej wdrożonych w jednej z gmin subregionu wałbrzyskiego. KLIKNIJ, ABY WYSŁUCHAĆ AUDYCJĘ.

Parking na prawie dwieście samochodów, samoobsługowa stacja napraw dla rowerzystów, budynek socjalny z toaletami. Tak zostało wyposażone nowo zbudowane centrum przesiadkowe w Głuszycy. – Jest przeznaczone dla mieszkańców oraz jako baza wypadowa dla turystów – mówi burmistrz Roman Głód: Lokatorzy pobliskich bloków cieszą się przede wszystkim z nowego parkingu. Obiekt powstał z dofinansowaniem z funduszy europejskich. Pieniędzy wystarczyło też na dwa autobusy, które wożą pasażerów za darmo. W skład Centrum wchodzi wiata oraz zatoka autobusowa, przestronny parking na ok. 180 samochodów, miejsca postojowe dla rowerów, motorowerów czy motocykli. Na użytek rowerzystów oddane zostały też dwa punkty, w których znajdują się myjki i podstawowe narzędzia do naprawy. Do dyspozycji została oddana poczekalnia oraz toalety. Miejsce jest oświetlone i monitorowane, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo. Na realizację projektu „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” Gmina Głuszyca otrzymała prawie 2,9 mln zł dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt z nami – poprzez E-MAIL: info@zabkowice4you.pl – zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.

Komentarze

Zostaw swój komentarz