0

Gmina Ząbkowice Śląskie aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na różnego rodzaju zadania. Są to zarówno duże, wielomilionowe projekty, jak budowa krytego basenu czy poprawa jakości środowiska miejskiego, jak i te, które opływają na mniejsze kwoty, a są równie ważne, np. współpraca sportowa i kulturalna z miastami partnerskimi. Od 2011 roku suma pozyskanych środków to ponad 50 mln złotych!

W ostatnim czasie burmistrz Marcin Orzeszek odebrał promesę na zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej”. Kwota dofinansowania wynosi 111 864,42 zł, przy całości zadania 149 152,56 zł. Zadanie będzie realizowane we współpracy ze starostwem powiatowym.

Oprócz tego burmistrz Marcin Orzeszek podpisał z wojewodą dolnośląskim dwie umowy na kolejne dofinansowania:

  1. „Przebudowa ul. Piastowskiej w Ząbkowicach Śląskich – etap II” – dofinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (wniosek złożony w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019) – przyznana kwota dofinansowania 535 542 zł,
  2. Remont obiektu Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śląskich – przyznana kwota dofinansowania: 20 000 zł.

Komentarze

Zostaw swój komentarz