Spośród ogółu ponad 2100 rolników z całego powiatu ząbkowickiego zarejestrowanych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przeciętnie 800 miesięcznie jest klientem placówki terenowej KRUS w Ząbkowicach Śląskich. Ta instytucja ma – od wczoraj oficjalnie – nową siedzibę przy ul. Powstańców Warszawskich. Sąsiaduje z Powiatowym Urzędem Pracy.

Otwarcie odbyło się wczoraj w samo południe, choć faktycznie biura KRUS-u są tam dostępne już od czerwca br. Wtedy bowiem wyprowadzono się z dawnej i bardzo niedogodnej siedziby w Rynku.  Na kubaturze ok 200 m.kw dostępnych jest 7 stanowisk pracowników. Koszt inwestycji zainicjowanej już w 2008 r., a realizowanej (nie bez przeszkód) od 2015 r. wyniósł 1,2 mln zł. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, ma samodzielny system ogrzewania, wyposażony jest w sprzęt informatyczny połączony z siecią oraz nowe umeblowanie.

Od 2016 r. placówką KRUS w Ząbkowicach Śląskich kieruje Grażyna Sobór, która przejęła zarządzanie instytucją oraz koordynowanie inwestycji od Katarzyny Juruś. Nowej szefowej udało się zapanować nad komplikacjami zaistniałymi na placu budowy z powodu nierzetelności pierwszego wykonawcy. Mówiła o tym podczas uroczystości dyrektor wrocławskiego oddziału KRUS Ewa Pawelec.

Ceremonia była okazją, aby docenienia pracowników KRUS w subregionie wałbrzyskim. Wśród zaproszonych gości byli m.in.:  dr Aleksandra Hadzik – prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która wręczyła dwom pracownicom KRUS wyróżnienia.

Wicemarszałek Dolnego Śląska Marcin Gwóźdź oraz senator Aleksander Szwed życzyli zespołowi pracowników owocnej pracy na rzecz rolników, a rolnikom dobrej i fachowej obsługi. Wszyscy podkreślali rolę KRUS i rzetelność kadry pracowniczej.  Nowy obiekt został symbolicznym przecięciem wstęgi otwarty i poświęcony. Miłym akcentem był minikoncert zespołu „Wesołe Nutki” z Mąkolna.

Z zainteresowaniem wszyscy goście zwiedzali potem nowe pomieszczenia i wpisali się do księgi pamiątkowej. Byli wśród nich. m.in. starosta ząbkowicki Roman Fester, wójt Ciepłowód Łukasz Białkowski, wójt Stoszowic Paweł Gancarz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Irena Balikowska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Krystyna Szymańska oraz kierownik biura powiatowego Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa Robert Zacher.

Komentarze

Zostaw swój komentarz