0

Gmina Ząbkowice Śląskie realizuje program „Pomoc Żywieniowa 2014 – 2020”. Celem tego programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od sierpnia 2018 do czerwca 2019 roku.

Pomoc żywnościowa jaka trafia do naszej gminy to 30 ton żywności, dystrybuowanej przez Bank Żywności we Wrocławiu. Żywność dystrybuowana jest w okresie od listopada 2018 roku do czerwca 2019. Nie jest to jednak jedyna pomoc żywnościowa, na jaką mogą liczyć najubożsi Mieszkańcy naszej gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od 1 stycznia program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Na ubiegłotygodniowej sesji radni zwiększyli kryterium dochodowe do 150%, co pozwoli objąć pomocą w zakresie dożywiania jeszcze większą liczbę dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ząbkowice Śląskie. W 2019 roku w budżecie gminy zabezpieczono na ten cel kwotę 240 000 zł.

Również w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok PP w Szklarach, SP nr 1, nr 2, SP w Zwróconej i Publiczne Gimnazjum nr 1 otrzymało ponad 23 000 zł na dożywianie dzieci i młodzieży.

W Ząbkowicach Śląskich przy parafii p.w. św. Anny działa ponadto jadłodajnia, która wydaje około 1500 posiłków miesięcznie. Gmina dofinansowuje dożywianie w jadłodajni na kwotę blisko 29 000 złotych.

Komentarze

Zostaw swój komentarz