Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w 2019 r. wpłynęło 205 wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę niemal 30 mln zł. Zgodnie z przyjętymi kryteriami zostały zaopiniowane pozytywnie 44 wnioski zgodnie z planem finansowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Są wśród nich 3 z powiatu ząbkowickiego.

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak rozdzielił łącznie ponad 1,9 mln zł. Wśród beneficjentów z puli wojewody znaleźli się wnioskodawcy z powiatu ząbkowickiego:

  • 40 tys. zł – parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie na konserwację konserwacja ambony w bazylice,
  • 40 tys. zł – parafia pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach na konserwację ołtarza bocznego pw. Siedmiu Boleści Marii w kościele parafialnym,
  • 40 tys. zł – parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńcu Ząbkowickim na Konserwacja ołtarza bocznego pw. Serca Jezusa w kościele parafialnym.

To już trzecia w tym roku porcja środków, jakimi wspierane są działania służące ratowaniu i eksponowaniu dóbr kultury materialnej w powiecie ząbkowickim. W lutym br.  3 140 000 zł skierowało na nasz teren ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego. W marcu br. kwotę 465 000 zł przyznał beneficjentom z terenu Ziemi Ząbkowickiej samorząd województwa dolnośląskiego.

Wnioski złożone w tym roku weryfikowano pod względem formalno-prawnym tj.: czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, czy osoba ubiegająca się o dofinansowanie obiektu zabytkowego jest właścicielem tego zabytku, czy została dołączona pełna dokumentacja zgodnie z obowiązującymi formularzami, jak również czy wnioskowana kwota jest zasadna. Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu przeprowadził inspekcję obiektów zabytkowych pod kątem zasadności udzielania dotacji.

Przyjętymi kryteriami merytorycznymi były m.in.: wartość zabytku (historyczna, artystyczna, naukowa, zabytkowa), stan zachowania zabytku (zagrożenia, katastrofy budowlane), celowość realizacji zadania (kontynuacja prac), finansowy stopień zaangażowania, starania przyznania dotacji u innych podmiotów.

Komentarze

Zostaw swój komentarz