Plan Rozwoju Infrastruktury Transportowej oraz Polityki Krajobrazowej – Audytu Krajobrazowego dla Województwa Dolnośląskiego – to dwa kluczowe dokumenty towarzyszące Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Marszałek Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Marcin Gwóźdź zaprezentowali założenia obu zbiorów praktyk, jakie mają być wdrażane na Dolnym Śląsku, w trakcie drugiego tegorocznego posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego.

Mamy nadzieję, że wskutek połączenia tych dwóch dokumentów nastąpi rozwój infrastruktury transportowej województwa z uwzględnieniem wartości estetyczno-widokowych, historycznych, a także tych związanych z ochroną krajobrazu – mówi marszałek województwa Cezary Przybylski.

Założenia Planu Rozwoju Infrastruktury Transportowej do 2030 r. to dokument, który zdefiniuje najważniejsze kierunki rozwoju transportu w regionie. Jego celem jest zwiększenie dostępności transportowej, poprawa efektywności i bezpieczeństwa, stworzenie spójnej sieci infrastruktury oraz ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Dokument ma być przyjęty w marcu 2020 r.

Celem Audytu Krajobrazowego jest identyfikacja, charakteryzacja i ocena krajobrazów występujących na obszarze województwa. Audyt wskaże krajobrazy wymagające ochrony ze względu na swoje szczególnie cenne dla społeczeństwa właściwości, dlatego można założyć, że stanie się on nowym narzędziem ochrony krajobrazu w regionie – wyjaśnia wicemarszałek Marcin Gwóźdź.

Sporządzenie dokumentu zajmie 4 lata, a prace nad nim zakończą się w czerwcu 2023 r. Szacowany koszt realizacji audytu krajobrazowego to 2 mln zł.

Komentarze

Zostaw swój komentarz