Jeden ze strażaków potrzebuje Waszej pomocy! Daniel Chuchra przez kilkanaście lat działa w Ochotniczej Straży Pożarnej Budzów. Przez te lata w ramach ochotniczej służby wielokrotnie wyjeżdżał do akcji ratowniczo-gaśniczych. Teraz sam potrzebuje Waszej pomocy!

W najbliższym czasie nasz strażak będzie potrzebował dużej ilości krwi. Niestety w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubinie brakuje krwi. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą i apelem o oddanie krwi dla druha Daniela.

Nieważne jaką grupę krwi masz. Prosimy o oddanie krwi w punktach krwiodawstwa. Przy oddawaniu krwi należy podać imię i nazwisko osoby, dla której oddajesz krew oraz w jakim szpitalu przebywa: Daniel Chuchra – Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie, gen. Józefa Bema 5-6, 59-300 Lubin.

Najbliższy PUNKT POBORU KRWI jest w Kłodzku (od godziny 7:15 do 11:30), ul. Szpitalna 1. Również na MOTOSERCE w Bardzie będzie można oddać krew dla Daniela (sobota godz. od 11:00 do 15:00) Prosimy zabierać zaświadczenia po oddaniu i przekazywanie ich do druha Łukasza Sikorskiego tel. 691732979.

Nie bądź obojętny! PODAJ DALEJ, ODDAJ KREW i UDOSTĘPNIJ TĘ WIADOMOŚĆ!

Komentarze

Zostaw swój komentarz