Niemal 1300 umów pożyczkowych i poręczeniowych na kwotę przekraczającą 123 mln zł podpisały do tej pory na Dolnym Śląsku instytucje finansujące, z którymi współpracuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wśród nowych instytucji wspomagających finansowanie biznesu znalazła się Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park. Środki takie dystrybuują także Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG w Nowej Rudzie oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Pieniądze te pochodzą z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa i pomagają rozwijać regionalny sektor małych i średnich przedsiębiorstw. W ubiegłym tygodniu do grona instytucji finansujących dołączyły kolejne cztery. Dolny Śląsk to region ludzi przedsiębiorczych. To dzięki temu rozwijamy się tak dynamicznie, a unijne rankingi plasują nas wysoko pod względem nowych miejsc pracy, jakie powstają w regionie. Chcemy nie tylko utrzymać, ale rozwinąć ten trend – stąd kolejne umowy z pośrednikami, dzięki którym unijne wsparcie trafi do dolnośląskich firm – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał w procedurze przetargowej kolejne podmioty, które będą udzielać wsparcia na rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a także pożyczek na założenie firmy przez osoby bezrobotne. Z pożyczek unijnych na finansowanie przedsięwzięć gospodarki niskoemisyjnej (efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii) korzystać mogą też spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Instytucjami finansującymi mogą być fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, a także banki spółdzielcze i komercyjne. W województwie dolnośląskim wsparcie z pożyczek unijnych jest udzielane na: rozwój sektora MŚP, efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii oraz na finansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Bank Gospodarstwa Krajowego uczynił pobudzanie przedsiębiorczości jednym ze swoich najwyższych priorytetów. Cenimy potencjał ludzi, którzy zakładają swoje biznesy, tworzą miejsca pracy i zmieniają oblicze swojego regionu. Pożyczki unijne to dla nich szansa na rozwój, bo są udzielane na preferencyjnych warunkach. Dużą satysfakcją jest dla nas to, że chętnie sięgają po nie firmy w początkowej fazie rozwoju – zaznacza członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysław Cieszyński.

W grudniu ubiegłego roku BGK zawarł dwie umowy z Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie (o wartości 17,5 mln zł) oraz z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego (o wartości 30 mln zł). Kilka dni temu podpisane zostały kolejne cztery. Łączna wartość zawartych w ostatnich miesiącach umów to 95 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na innowacyjne rozwiązania, finansowanie inwestycji służących rozwojowi i zwiększeniu konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorców. Maksymalna kwota pożyczki to nawet 1 mln zł.

Nowe instytucje, które udzielać będą pożyczek to:

  • Agencja Leasingu i Finansów we Wrocławiu (umowa o wartości 5 mln zł),
  • Konsorcjum: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. (umowa o wartości 7,5 mln zł),
  • Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG w Legnicy (umowa o wartości 10 mln zł),
  • Konsorcjum: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej i Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (umowa o wartości 25 mln zł).

Lista podmiotów udzielających pożyczek na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/wojewodztwo-dolnoslaskie/

Komentarze

Zostaw swój komentarz