Gmina Ziębice będzie miała partnera w pracach nad utworzeniem Parku Kulturowego na terenie Henrykowa. O inicjatywie tej informowaliśmy w naszym portalu.

18 kwietnia br. zostało podpisane porozumienie między gminą a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentowanym przez Nadleśnictwo Henryków w sprawie przekazania gminie Ziębice środków finansowych do kwoty 50 tys. zł na przygotowanie dokumentacji, w tym m.in. planu ochrony parku. Dokument podpisali nadleśniczy Piotr Bubniewicz i burmistrz Mariusz Szpilarewicz.

Park będzie obejmował nie tylko klasztor pocysterski, ale również park z zabytkowym drzewostanem i zabudowania, które w przyszłości mają służyć obsłudze ruchu turystycznego i działalności edukacyjno-kulturalnej. Zgodnie z planem zakończenie prac przy utworzeniu parku kulturowego możliwe jest przed przyszłorocznymi obchodami 750-rocznicy zapisania pierwszego polskiego zdania w Księdze henrykowskiej, które planowane są na 13 – 14 czerwca 2020 r.

Komentarze

Zostaw swój komentarz