0

Wyobrażamy sobie życie osobiste, rodzinne i społeczne bez spoiwa, jakim jest miejsce, gdzie zaczyna się miłość, gdzie trwa praca, gdzie toczy się swoim rytmem życie? – każda osoba, każda rodzina, każda zbiorowość ma taką przestrzeń, którą nazywa swoją wsią, swoim miastem; to jest oś biografii i środek historii.

Budzów
Obraz przemawia bardziej niż słowa. W cyklu pod nazwą TO, CO WIDZIMY w świąteczne poranki zamieszczamy charakterystyczne zdjęcia własne i nadsyłane do nas.

Komentarze

Zostaw swój komentarz