Starosta Ząbkowicki działając na podstawie art.11, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) do publicznej wiadomości podaje Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie:

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni,  tj. od dnia 22.07.2019 r.   do dnia 12. 08.2019 r .  oraz podaniu do publicznej wiadomości (prasa, strona internetowa www.bip.powiat-zabkowicki.pl  )

Starosta Ząbkowicki 

Komentarze

Zostaw swój komentarz