PLN 0,00

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że: - Zarządzeniem Nr 305/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 133. - Zarządzeniem Nr 304/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Byczeń nr 29/2. - Zarządzeniem Nr 303/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II przy ul. Kolejowej 46/6. - Zarządzeniem Nr 302/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II przy ul. Kolejowej 46/4. - Zarządzeniem Nr 301/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II przy ul. Kolejowej 46/3. - Zarządzeniem Nr 300/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II przy ul. Kolejowej 46/2. - Zarządzeniem Nr 299/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II przy ul. Kolejowej 46/1. Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 18.12.2018 roku do dnia 08.01.2019 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.
To ogłoszenie zostało wyświetlone 88 razy.