Zarząd Powiatu Ząbkowickiego informuje, że Uchwałą nr 51/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13.08.2019 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze przetarg ustnego nieograniczonego działki stanowiące własność Powiatu Ząbkowickiego.

Działki są położone w Ząbkowicach Śląskich, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków miasta Ząbkowice Śląskie, obrębu Centrum, na AM-14, następującymi numerami:

  • nr 12 o pow. 0,1138 ha – ul. Partyzantów (KW-SW1Z/00059184/2),
  • nr 16 o powierzchni 0,3758 ha (KW-SW1Z/00059184/2).

Wykaz w/w nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik nr 1 do opisanej uchwały, został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 – na okres od dnia 14.08.2019 do dnia 04.09.2019 r. oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.powiat-zabkowicki.pl

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Komentarze

Zostaw swój komentarz