Dzięki dobrej współpracy powiatu ząbkowickiego i gminy Ziębice oraz zaangażowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, w bieżącym roku zrealizowano trzy ważne zadania drogowe.

  • „Przebudowę drogi powiatowej nr 3189 D Ziębice – Dębowiec” dł. 998 m,
  • „Przebudowę drogi powiatowej nr 3174 D w miejscowości Ziębice (ul. Chrobrego) dł. 687 m,
  • Przebudowę kanalizacji deszczowej oraz Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3187 D w miejscowości Dębowiec dł. 961 m.

Wartość zrealizowanych inwestycji opiewała na kwotę 2.908.332,38 zł, natomiast dofinansowanie pozyskane na ten cel z budżetu państwa w ramach tzw. „powodziówek” wyniosło 1.700.749,00 zł. Łączna długość przebudowanych dzięki tej współpracy dróg powiatowych to 2.646 m.

Z tej okazji starosta ząbkowicki Roman Fester wraz z burmistrzem Ziębic Mariuszem Szpilarewiczem oraz innymi zaproszonymi na to wydarzenie gośćmi dokonali podsumowania współpracy i oficjalnego otwarcia zmodernizowanych dróg.  Starosta podziękował burmistrzowi za wzorową współpracę przy realizacji inwestycji tj. współfinansowanie przez gminę Ziębice wkładu własnego zadań po połowie z Powiatem Ząbkowickim, natomiast burmistrz wyraził chęć dalszej współpracy przy realizacji kolejnych inwestycji drogowych powiatu ząbkowickiego na terenie gminy Ziębice.

 

Komentarze

Zostaw swój komentarz