Delegacja Dolnego Śląska uczestniczyła w czwartym spotkaniu Platformy dla Regionów Węglowych w Procesie Transformacji (Platform for Coal Regions in Transition), organizowanym przez Komisję Europejską w Brukseli.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego reprezentowali: Tomasz Krzeszowiec – zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki oraz Katarzyna Tarnowiecka – dyrektor Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej. Podczas pierwszego dnia spotkań (które odbyły się w dniach 8 – 9 kwietnia 2019 r.) dyrektor Tomasz Krzeszowiec przedstawił prezentację dotyczącą sytuacji ekonomicznej województwa oraz warunków związanych z eksploatacją węgla na terenie województwa. Zaprezentowane zostały także propozycje regionalnych koncepcji projektowych, które zgłoszone zostały do inicjatywy Coal Regions in Transition.

Koncepcje te podzielone zostały na 5 obszarów tematycznych:
  • rewitalizacja,
  • ekonomia,
  • ochrona środowiska,
  • infrastruktura społeczna,
  • badania i rozwój.

10 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie w formule Country Team, w którym udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym DG REGIO, DG ENVIROMENT, DG EMPLOYMENT, pod przewodnictwem Pana Juraja Nociara – szefa Gabinetu Politycznego Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša Šefčoviča. Delegacji polskiej przewodniczył Minister Grzegorz Tobiszowski, a Dolny Śląsk reprezentowany był przez Tomasza Krzeszowca, Katarzynę Tarnowiecką oraz Romana Szełemeja – prezydenta Wałbrzycha.

Spotkanie miało na celu uzyskanie rekomendacji Komisji Europejskiej do włączenia koncepcji projektowych przygotowanych przez Województwo Dolnośląskiego do portfela projektów realizowanych w ramach Coal Regions in Transition.

Specjaliści z Komisji Europejskiej wskazali część projektów, których realizację warto rozpocząć już w najbliższej przyszłości, korzystając z dostępnych jeszcze w tej perspektywie finansowej alokacji środków w ramach Programu LIFE oraz Programu Infrastruktura i Środowisko, a także Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, po wnikliwej analizie przez Instytucję Zarządzającą.

Komentarze

Zostaw swój komentarz