Praca nad budżetem Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 jest już na wysokim poziomie zaawansowania. Z misją pozyskania środków dla Dolnego Śląska był wczoraj w Brukseli marszałek Cezary Przybylski. W towarzyszącej mu delegacji dolnośląskich samorządowców uczestniczyła burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk. Równocześnie nad kooperacją przedsiębiorców polskich i niemieckich pracował wicemarszałek Marcin Gwóźdź, który przebywał w Lipsku. Obywało się tam Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze.

Inwestycje zrealizowane na Dolnym Śląsku w trakcie obecnej perspektywy budżetowej UE mają wartość 9 mld zł i będą prowadzone do 2020 roku. Oznacza to, że już trzeba starać się o wsparcie w ramach nowego budżetu unijnego na lata 2021 – 2027. Z punktu widzenia urzędników w Brukseli Dolny Śląsk przekroczył próg dochodu 75% średniej unijnej PKB na mieszkańca, co oznacza, że z kategorii regionu słabiej rozwiniętego awansowaliśmy do kategorii regionów, które pozytywnie się zmieniają. Mimo, że Dolny Śląsk jest obecnie jednym z dynamiczniej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej, to na terenie naszego województwa występują dysproporcje w rozwoju gospodarczym poszczególnych subregionów. Obok bardzo silnych ośrodków wrocławskiego oraz legnicko-głogowskiego jest są miasta i gminy w górzystych subregionach wałbrzyskim i jeleniogórskim, borykające się z wieloma trudnościami. Przekładają się to na ich zdecydowanie niższe tempo rozwoju.

Już teraz zabiegamy o zabezpieczenie dla naszego województwa odpowiednich środków finansowych w przyszłym budżecie unijnym. Dolny Śląsk jest regionem dynamicznie rozwijającym się. Chcemy by tempo tego rozwoju było utrzymane. Dlatego staramy się by środki unijne, które ten rozwój wspierają, były dla naszego województwa jak największe – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Jak już informowaliśmy w naszym portalu ponad 100 samorządów, sygnatariuszy „Deklaracji Sudeckiej – w sprawie poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego podregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego” opracowało w 2018 r. ponadlokalną „Strategię Rozwoju Sudety 2030”.  Jest to dokument zawierający syntetyczną diagnozę południa Dolnego Śląska, wyznaczający kierunki rozwoju w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej. „Strategia Rozwoju Sudety 2030” wpisuje się w 5 głównych celów polityki spójności UE po roku 2020, takie jak współpraca pomiędzy regionami i ponad granicami. Realizacja strategii umożliwi: przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, rewitalizację zdegradowanych obszarów z uwzględnieniem ich potencjału, a także zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich. Obok marszałka Cezarego Przybylskiego oraz burmistrz Grażyny Orczyk w Brukseli rozmowy prowadzili m.in.: wójt Lewina Kłodzkiego Joanna Klimek oraz prezydenci Wałbrzycha – Roman Szełemej, Bolesławca – Piotr Roman i Jeleniej Góry – Jerzy Łużniak. Marszałek i pozostali samorządowcy spotkał się z Elżbietą Bieńkowską, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług oraz Coriną Cretu, komisarz UE ds. polityki regionalnej.

Z kolei w Lipsku, w 13. Polsko-Saksońskim Forum Gospodarczym „Business Partners in Dialogue“ wraz z wicemarszałkiem Marcinem Gwoździem brał udział Tomasz Krzeszowiec z UMWD. Tegoroczne spotkanie poświęcone było innowacyjnym technologiom produkcyjnym oraz digitalizacji przemysłu. Jednocześnie odbywały się też podwójne targi Z/Intec – Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji oraz Międzynarodowe Targi Podwystawców. Na marginesie targów miało miejsce spotkanie wicemarszałka ze Ştefanem-Radu Opreą – ministrem gospodarki, handlu i otoczenia biznesu Rumunii.

– Niezwykła serdeczność i dzielenie się wspólnymi doświadczeniami stworzyły okazję na współpracę pomiędzy naszymi krajami i regionami w przyszłości. Jest to również szansa na nowe kontakty i partnerstwo gospodarcze – podsumował wicemarszałek Marcin Gwóźdź.

 Na podstawie: UMWD, ŚGN

Komentarze

Zostaw swój komentarz