Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich również uczestniczy w projekcie „Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Gminie Ząbkowice Śląskie”.

W ramach projektu uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć, ale w trakcie lekcji mogą także korzystać z nowego sprzętu. W szkole powstała m.in. pracownia chemiczno-fizyczna z wieloma nowymi przyrządami do eksperymentów czy tablicami naukowymi.

Uczniowie uczą się informatyki na nowych laptopach, rozwijając swoją wiedzę w zakresie technologii informacyjnych. Mogą także rozwijać swoje zainteresowania na pozalekcyjnych zajęciach z robotyki – sprzęt do „tworzenia” własnych robotów również został zakupiony z tego projektu.

Komentarze

Zostaw swój komentarz