Stworzenie nowych szans rozwojowych i ograniczenie zagrożeń dla Dolnego Śląska wymaga m.in. kompleksowej rozbudowy infrastruktury transportowej: drogowej, kolejowej oraz lotniska we Wrocławiu. Kluczowe jest stworzenie alternatywy dla osiągającej maksimum przepustowości autostrady A4, a będzie nią m.in. budowa drogi S35 – uważają sygnatariusze podpisanej wczoraj deklaracji współpracy przy projekcie Alians S35.

W wałbrzyskim zamku Książ odbyła się wczoraj konferencja pod hasłem Projekt Alians S35. Inicjatywa zakłada stworzenie wykreowanie aglomeracji między Wałbrzychem, Lubinem, a Wrocławiem. Osią miałaby być droga ekspresowa S35 zbudowana w nowym korytarzu lub częściowo w oparciu o istniejącą drogę krajową DK35. Urbanizacyjny obszaru wynikałby z potencjału już funkcjonujących centrów przemysłowych, ośrodków akademickich oraz zasobów środowiska naturalnego i walorów turystycznych. W panelu „Przemysł i gospodarka” obok przedstawicieli KGHM Polska Miedź, Agencji Rozwoju Przemysłu, Business Centre Club i Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” aktywny był wicemarszałek Dolnego Śląska Marcin Gwóźdź.

Mieszkańcy subregionu wałbrzyskiego doskonale wiedzą jak bardzo ważne, potrzebne i oczekiwane są inwestycje w infrastrukturę. To jeden z kluczowych elementów wypracowanej przez nas umowy koalicyjne – przekonuje marszałek Marcin Gwóźdź i dodaje: Poruszyłem także sprawę opracowania studium wykonalności i budowy odcinka drogi S35 łączącej drogi S8 na węźle Sobótka do drogi S3 w kierunku Świdnicy i Świebodzic poprzez węzeł Bolków. Wskazałem też na potrzebę budowy lub przebudowy drogi krajowej łączącej Wałbrzych z węzłem S3 w Bolkowie.

Rozmowa obracała się wokół rozwoju infrastrukturalnego naszego województwa. Sygnatariusze zapowiedzieli powołanie stowarzyszenia ALIANS S35, które będzie zabiegać o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Dolnego Śląska. Deklarację ALIANS S35 podpisali Dariusz Śliwowski – wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Adam Bugajczuk – wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A. oraz Maciej Badora – prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Zdaniem inicjatorów deklaracji współpracy, Dolny Śląsk osiągnął sukces w rozwoju społeczno-gospodarczym. Jednak dla długofalowego zrównoważonego rozwoju całego regionu potrzebne są nowe impulsy i instrumenty. Infrastruktura transportowa zbliża się bowiem do granicy wydolności. Jednocześnie migracja mieszkańców mniejszych miejscowości w kierunku Wrocławia skutkuje degradacją miast średniej wielkości i pogłębianiem luki społeczno-gospodarczej w stosunku do stolicy województwa.

Nasz obszar potrzebuje systemowego wzmocnienia logistyki poprzez pełne wykorzystanie trasy ekspresowej S35, kolei i wrocławskiego lotniska. Skorzystają na tym inwestorzy parku przemysłowego w Kobierzycach, m.in. koreański LG Chem – producent baterii do samochodów elektrycznych. Mamy duże szanse, żeby stać się zagłębiem elektromobilności, ale nie da się tego osiągnąć bez strategicznych inwestycji i spójnego planu – uważa wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Dariusz Śliwowski. Z kolei Maciej Badora –  prezes WSSE „INVEST-PARK” jest przekonany, że w wymiarze ponadpowiatowym Alians S35 oznacza powstanie nowoczesnej konurbacji, która połączy dynamiczny rozwój przemysłu z komfortowymi warunkami życia mieszkańców i środowiskiem naturalnym.

Dajemy pracę ponad 30 tysiącom ludzi na Dolnym Śląsku. Jako jeden z największych płatników podatków, do budżetu i samorządów przekazujemy łącznie prawie 5 mld zł rocznie, sponsorujemy ważne wydarzenia kulturalne i sportowe. Prowadzimy dialog społeczny, słuchamy potrzeb naszych interesariuszy. Dobre wyniki operacyjne i finansowe są dowodem skuteczności i konsekwencji w działaniu. Wiemy jednak, że znaczenie budujemy nie tylko w oparciu o wskaźniki ekonomiczne. Czujemy odpowiedzialność, także za przyszłość regionu i chętnie włączamy się w inicjatywy wspierające rozwój Dolnego Śląska – deklaruje Marcin Chludziński – prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Poprzez: kghm.com

Komentarze

Zostaw swój komentarz