Nauczyciele języka polskiego z trzech szkół ponadpodstawowych brali udział w intensywnym szkoleniu w ramach projektu „Szkoła kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”.

W zajęciach, które odbyły się w ubiegłym tygodniu uczestniczyli poloniści z Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach. Szkolenia i warsztaty dotyczyły autoprezentacji i wystąpień publicznych. Zajęcia poprowadził Grzegorz Idziak – dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli z Zielonej Góry. Prelegent jest specjalistą z zakresu rozwijania kompetencji coachingowych nauczycieli.

Na warsztatach omawiano przede wszystkim etapy budowania wystąpienia (struktura, adresaci, cel, dobór treści) oraz sposób komunikacji (intonacja, gesty, wygląd, zachowanie); dyskutowano o pożądanych i niepożądanych zachowaniach oraz o sposobach radzenia sobie z tremą. Trener był również „spikerem” również debaty oksfordzkiej, która stała się dobrym treningiem wystąpień publicznych.  Z kolei celem zajęć z użyciem kamer cyfrowych, które zostały zakupione w ramach projektu, było zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wystąpień publicznych oraz przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych. Wykorzystano m.in. nagrania własnych wystąpień do doskonalenia swojego warsztatu.

Przeszkoleni nauczyciele od początku 2020 r. będą prowadzić zajęcia z autoprezentacji i wystąpień publicznych dla uczniów w grupach ośmioosobowych (po kilka grup w powyższych szkołach, zaangażowanych w realizację projektu).

Wszystkie zajęcia, jakie miały miejsce 4 i 5 grudnia 2019 r., to etap projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten – jak już informowaliśmy w naszym portalu – jest realizowany od listopada 2018 r. a zakończy się w listopadzie 2020 r.

Komentarze

Zostaw swój komentarz