0

W Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach po raz piętnasty odbył się Gminny Konkurs Matematyczny. Inicjatorką i organizatorką konkursu była mgr Anna Grabiec nauczyciel matematyki w tej szkole.

W konkursie wzięło udział 40 uczniów z klas IV – VIII ze szkół podstawowych w tym: 9 uczniów z kl. IV, 9 uczniów z kl. V, 7 uczniów z kl. VI, 8 uczniów z kl. VII oraz 7 uczniów z kl. VIII. Do matematycznych zmagań przystąpiły szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach
 • Szkoła Podstawowa w Henrykowie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie

28 lutego 2019 r., punktualnie o godz. 9:00, Pani Dorota Hirkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, przywitała uczestników konkursu oraz ich opiekunów. Następnie uczniowie z rąk komisji otrzymali zestawy zadań. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test składający się z 15 zadań zamkniętych i 3 zadań otwartych przez 60 minut. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie udali się do biblioteki szkolnej, gdzie pod opieką Pani Renaty Stuglik odpoczywali oglądając film.

W tym czasie komisja przystąpiła do sprawdzania prac. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: mgr Anna Grabiec, mgr Iwona Damm, mgr Ewa Krawiec, mgr Iwona Samaryk, mgr Dominika Szczypkowska Łopatka. Zadaniem komisji było wyłonienie mistrza i wicemistrza XVI Gminnego Konkursu Matematycznego na czterech poziomach nauczania klas: IV, V, VI, VII i VIII.

Mistrzami XVI GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO zostali:

 • Igor Galik – ucz. kl. IV (SP Nr 2 Ziębice),
 • Nikola Szwarc – ucz. kl. V (SP Nr 2 Ziębice),
 • Marzena Sabaj – ucz. kl. VI (SP Henryków),
 • Małgorzata Obodiak – ucz. kl. VII (SP Henryków),
 • Wojciech Kaputa – ucz. kl. VIII (SP Nr 4 Ziębice).

Wicemistrza zostali:

 • Robert Syrek – ucz. kl. IV (SP Nr 4 Ziębice),
 • Patryk Palac – ucz. kl. V (SP Nr 4 Ziębice),
 • Sandra Koziura – ucz. kl. VI (SP Nr 4 Ziębice),
 • Kalina Herdzina – ucz. kl. VII (SP Nr 2 Ziębice),
 • Oliwia Sopuch – ucz. kl. VIII (SP Nr 4 Ziębice).

Dyrektor szkoły pogratulowała wszystkim uczniom oraz wręczyła podziękowania nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu oraz udział w pracy komisji. Nagrody za I i II miejsce zostały wręczone przez dyrektor szkoły Dorotę Hirkowską oraz organizatorkę konkursu Annę Grabiec. Mistrzowie otrzymali: dyplom, statuetkę „Mistrza Matematyki” oraz nagrodę rzeczową. Wicemistrzowie otrzymali dyplom i nagrodę rzeczową. Żegnając się z uczestnikami konkursu dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach zaprosiła uczniów wraz z opiekunami do udziału w przyszłorocznym konkursie. Nagrody na konkurs sfinansowane zostały przez dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu. Zakupiono 5 statuetek Mistrza Matematyki i 10 nagród rzeczowych: 2 gry „Wyścig Matematyczny”, Repetytorium Matematyki, 2 komplety długopisów, 2 komplety przyrządów geometrycznych, 3 kalkulatory.

mgr Anna Grabiec – nauczycielka matematyki 

Komentarze

Zostaw swój komentarz