Olga Zaborska z Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Józefa Wybickiego w Ząbkowicach Śląskich oraz Marcin Wiśniewski z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich zostali laureatami V Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego. Oboje – w swoich kategoriach wiekowych (gimnazja i licea) przeszli kolejne eliminacje i okazali się najlepsi wśród ponad 30 uczestników finałowej rywalizacji z powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego.

Impreza, której patronują od pięciu lat włodarze Ząbkowic Śląskich i powiatu ząbkowickiego oraz Kłodzka i powiatu kłodzkiego, to przede wszystkim suma pracy uczniów i nauczycieli. Należy to zauważyć, bo wprawdzie wczorajsza edycja konkursu, której gospodarzem było ząbkowickie LO, trwała zaledwie kilka godzin, to jednak dziewczęta i chłopcy, na co dzień, w swoich macierzystych szkołach są pod profesjonalną dydaktyczną opieką matematyków. To, że matematyka nie jest ulubionym przedmiotem, chociaż mawia się o tym przedmiocie, że jest „królową nauk”, stawia uczennice i uczniów w szczególnie trudnej roli. Nabywają bowiem wiedzę i umiejętności wymagające od nich systematyczności i skupienia.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali niełatwe zadania. Gimnazjaliści zmierzyć się musieli z  problemem podzielności liczb, potęg, równań i nierówności liniowych, geometrii płaskiej (trójkąta równobocznego wpisanego w okrąg i opisanego na okręgu oraz trójkąta prostokątnego). Na koniec czekało ich jeszcze zadanie z zastosowaniem fizyki  polegające na obliczeniu długości drogi, gdy były podane prędkości. Z kolei licealiści mieli do rozwikłania zadania dotyczące równania kwadratowego, udowodnienia równości z sumą pierwiastków stopnia 3, geometrii płaskiej (ośmiokąta foremnego). Ostatnim progiem do pokonania było zadanie z treścią, do którego należało ułożyć układ równań i go rozwiązać.

Rano, po krótkim powitaniu w szkolnej auli przez dyrektora ząbkowickiego Liceum Ogólnokształcącego Tomasza Błauciaka, młodzi pasjonaci nauk ścisłych, podzieleni na dwie mieszane grupy, udali się do sal lekcyjnych, gdzie odbył się już sam sprawdzian konkursowy. Nad przebiegiem tego etapu, jak i całej imprezy czuwały mgr Jolanta Maziarz i mgr Ewa Żuk – nauczycielki matematyki ząbkowickiego LO wspierane przez wicedyrektor LO i również matematyczkę mgr Mariolę Hajduk. Po 90 minutach wszystkie prace trafiły w ręce nauczycieli, którzy kolegialnie weryfikowali poprawność wyników i dokonywali oceny. W tym czasie młodzi adepci „królowej nauk” mogli zwiedzać zabytkowe atrakcje Ząbkowic Śląskich.

Ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenia laurów odbyła się po południu. Wszyscy uczestnicy konkursu odebrali pamiątkowe dyplomy. Wyróżniający się pod względem poprawności prac otrzymali drobne upominki. W kategorii „licea” byli to kolejno: Wojciech Strycharczyk (LO Ząbkowice Śl.), Filip Żyła (I LO Kłodzko), Andrzej Puć (LA Kłodzko),  Rafał Sokołowski (LO Ząbkowice Śl.),  Grzegorz Makuch (LO Ząbkowice Śl.), Oliwia Olbińska (I LO Kłodzko),  Adrianna Kruk (ZSP Ziębice), Aniela Dobecka (LO Bystrzyca Kłodzka) i Martyna Jurkiewicz (LO Bystrzyca Kłodzka). W kategorii „gimnazja” kolejno byli to: Grzegorz Zielonka (PB 1 Ząbkowice Śl.), Karol Mikołajczyk (PB Ciepłowody), Tomasz Stawowy (PB Ciepłowody), Kaspian Bielawski (PB Kamieniec Ząbkowicki), Ewelina Fryc (PB 2 Ząbkowice Śl.), Szymon Wesołowski (PB Henryków), Oktawia Hankus (PB Nowa Ruda), Oliwia Jantarska (PGD Kłodzko), Krzysztof Kaputa (PB Ziębice).

Laureatką w kategorii „gimnazja” została Olga Zaborska z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, której nauczycielem prowadzącym jest mgr Gabriela Grzęda. Laureatem w kategorii „licea” został Marcin Wiśniewski z Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich, którego nauczycielem prowadzącym jest mgr Ewa Żuk. Oboje otrzymali nagrody specjalne w postaci urządzeń informatycznych ufundowanych przez banki spółdzielcze w Ząbkowicach Śląskich i Kłodzku. Nagrody te wręczyła prezes ząbkowickiego Banku Spółdzielczego Józefa Warechowicz.

Wśród gości wczorajszego V Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego Szkół Gimnazjalnych i Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starostów Powiatów Kłodzkiego i Ząbkowickiego oraz Burmistrzów Kłodzka i Ząbkowic Śląskich byli samorządowcy z obu ziem. Głos zabrał starosta ząbkowicki Roman Fester, gratulując wszystkim finalistom wyników i życząc kolejnych sukcesów. Wyraził też satysfakcję i wdzięczność wobec nauczycieli za przygotowanie młodzieży do konkursu oraz organizację tegorocznej jego edycji. Za przybycie do Ząbkowic i udział w konkursie dziękował dyrektor Tomasz Błauciak, przypominając, że to już piąta edycja imprezy edukacyjnej, której początek w 2014 r. relacjonowaliśmy w naszym portalu. Za przebieg wydarzenia dziękował również wicedyrektor I LO w Kłodzku Tomasz Biernacik. Uroczystość podsumowania ociepliły wokalne popisy dwóch utalentowanych uczennic ząbkowickiego LO – Agnieszki Seweryn i Ewy Trębacz. Było też oczywiście pamiątkowe wspólne zdjęcie.

Komentarze

Zostaw swój komentarz