Nabór na konserwatorów do Słonecznego Parku Wodnego w Ząbkowicach Śląskich.

ZADANIA NA STANOWISKU:

Obsługa i nadzór nad wszystkimi urządzeniami zainstalowanymi na basenie – utrzymanie właściwych parametrów urządzeń uzdatniania wody, pomp, central wentylacyjnych, filtrów, wymienników, w szczególności:

 • napełnianie i opróżnianie basenów zgodnie z instrukcją eksploatacji,
 • uruchamianie i zatrzymywanie cyrkulacji wody basenowej zgodnie z instrukcją eksploatacji,
 • mierzenie stężenia chloru wolnego według instrukcji eksploatacji,
 • kalibracja systemów pomiarowych chloru i ph według instrukcji eksploatacji,
 • bieżące prowadzenie książki eksploatacji,
 • kontrola aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • przygotowanie urządzeń objętych dozorem technicznym pod przegląd UDT,
 • uruchamianie i kontrola central klimatyzacyjnych,
 • kontrola systemów w węźle cieplnym: CO CWO, wentylacji, podgrzewania wody basenowej,
 • płukanie filtrów zgodnie z instrukcją eksploatacji,
 • przygotowywanie i dozowanie chemikaliów zgodnie z przepisami BHP i instrukcją eksploatacji,
 • włączanie i wyłączanie instalacji do uzdatniania wody zgodnie z instrukcją eksploatacji,
 • dezynfekcja instalacji niecek zgodnie z instrukcją eksploatacji,
 • włączanie i wyłączanie systemu odzysku ciepła zgodnie z instrukcją eksploatacji,
 • uzupełnienie wody basenowej świeżą wodą wodociągową zgodnie z instrukcją eksploatacji,
 • czyszczenie i pielęgnacja niecek basenów zgodnie z instrukcją eksploatacji,
 • usuwanie wszelkich drobnych awarii,
 • nadzór i kontrola osób sprzątających basen, zgodnie z instrukcją eksploatacji.
 • I inne czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeniami zainstalowanymi na basenie.

WYMAGANIA: uprawnienia elektryczne SEP powyżej 1 Kv.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY: podanie +CV, kserokopie posiadanych uprawnień, podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie, CV i oświadczenie powinny być podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, 57- 200 Ząbkowice Śląskie, w Biurze Obsługi Interesanta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na konserwatora Słonecznego Parku Wodnego w Ząbkowicach Śląskich w dniach od 2 lipca do 9 lipca 2019 do godz. 15:00.

Komentarze

Zostaw swój komentarz