W 2019 roku do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Ziębice trafiło wyposażenie o wartości 1 mln zł. Z tej kwoty 823 tys. zł to środki finansowe pozyskane przez samorząd gminny i same jednostki z funduszy zewnętrznych. Wczoraj pierwsze jednostki OSP gminy Ziębice mogły odebrać sprzęt ratowniczy zakupiony z budżetu gminy oraz dotacji pozyskanych przez gminę i jednostki OSP z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dzięki wsparciu samorządu wojewódzkiego OSP Henryków wzbogaciło się m.in. o dwie poduszki wysokociśnieniowe, pilarkę Stihl, parawan ochronny i zestaw do otwierania drzwi i cięcia Lucas. Ze środków gminnych zakupiono prądownicę wodną TFT G-Force. OSP Starczówek ze środków regionalnych otrzymało pilarkę Stihl, a dzięki wsparciu gminy aparat oddechowy oraz czujnik bezruchu. Przedstawiciel OSP Czerńczyce odebrał dwa radiotelefony Hytera oraz węże tłoczne zakupione ze środków gminnych. Ze względu na długi czas oczekiwania na dostawy sprzętu strażackiego, kolejne jednostki będą otrzymywały sprzęt sukcesywnie do końca roku.

Należy zaznaczyć, że duży wkład w ten sukces, jakim jest doposażenie ziębickich ochotniczych straży pożarnych, wnieśli pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy pisali wnioski, pomagali w wypełnianiu wniosków i rozliczaniu. Jednocześnie docenić trzeba, że niektóre aktywne OSP starały się o środki samodzielnie z doskonałym wynikiem.

Największe pieniądze w 2019 r. zostały przeznaczone na zakup średniego auta ratowniczo-gaśniczego Man 13.290 4×4, który zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP trafił do jednostki OSP w Lubnowie, należącej tak jak OSP Henryków do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Auto kosztowało 773 tys. zł, z czego wkład własny gminy to 100 tys. zł, OSP Lubnów 13 tys., a reszta to dotacje pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, budżetu państwa i Komendy Głównej PSP.

W ceremonii przekazania sprzętu udział wzięli przedstawiciele poszczególnych jednostek, burmistrz Mariusz Szpilarewicz, prezes Zarządu Gminnego OSP Ryszard Nowak oraz inspektor ds. zarządzania kryzysowego Wojciech Zioła, koordynujący zakupy i współpracę z jednostkami OSP. Myślę, że w ciągu dwóch, trzech miesięcy uda nam się ujednolicić sprzęt łączności, którym posługują się wszystkie nasze jednostki. Będą to nowoczesne radiotelefony, które usprawnią łączność i pomogą sprawniej koordynować akcje. Jest to dość kosztowna operacja, ale zalecana przez współpracującą z nami Państwową Straż Pożarną, która dokonuje oceny gotowości bojowej ochotniczych jednostek – mówił wczoraj burmistrz Mariusz Szpilarewicz.

Poprzez: ziebice.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz