Fundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa postanowiła pomóc pozostałym organizacjom pozarządowym poprzez założenie bloga pod nazwą „Ząbkowice Śląskie i Organizacje Pozarządowe”.

Jak nas poinformował prezes Fundacji Łukasz Przelaskowski potrzebna jest aktualna i pilnowana na bieżąco baza działających organizacji pozarządowych (NGO), gdzie istniejące środowiska będą mogły poznać inne. Nowa witryna ma ułatwić nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami z terenu Powiatu Ząbkowickiego. Jest ich ok. 200, o czym na naszym portalu pisaliśmy. Serwis ma też być dostępny dla opinii publicznej, aby umożliwić osobom szybsze dotarcie i komunikację z odpowiednią organizacją, która może udzielić właściwej pomocy, a tym samym realizować swoje zadania i cele statutowe.

Założyciel bloga zwrócił m.in. uwagę na fakt braku stałych siedzib, a szczególnie jednej i głównej, gdzie mogłyby się zebrać wszystkie organizacje, a w ten sposób szybciej komunikować, wspierać, pomagać, planować, podejmować decyzje oraz prowadzić szkolenia, spotkania i inne formy projektów. Łukasz Przelaskowski mówi wprost: „Takim miejscem mógłby być budynek dawnego Sądu przy Alei Niepodległości lub nawet dawny budynek Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Bohaterów Getta, który stoi już siedem lat pusty.” O tej idei również pisaliśmy na naszym portalu.  Prezes Fundacji zachęca liderów i członków wszystkich organizacji pozarządowych do zgłaszania opinii, uwag i pomysłów. Następnym etapem ma być platforma internetowa gdzie każda organizacja będzie mogła zarejestrować się i edytować swoje dane w każdej chwili oraz informować opinie publiczną, lokalną o swoich projektach, działaniach, zamierzeniach czy np. poszukiwaniem wolontariuszy. Dodatkowo powstać ma również forum, aby wszystkie organizacje mogły się szybciej komunikować między sobą i ze społeczeństwem.

2 Komentarze

  1. Doskonały pomysł. Tylko realizować. I pamiętać, że najważniejsza jest synergia zawarte w prostym stwierdzeniu: “razem możemy więcej”.

    1. Też tak uważamy, ale jak się zdaje, władze samorządowe Ząbkowic mają inne zdanie.

Zostaw swój komentarz