Gmina Bardo profesjonalnie i kompleksowo przygotowała ofertę terenów inwestycyjnych dla firm z branży turystyki i rekreacji. Projekt „Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” to przedsięwzięcie, które samorząd Barda prowadzi od kilku lat. Ponad 6 hektarów obszarów leśnych i łąk z widokiem na malowniczą panoramą gór Bardzkich jest gotowych do zagospodarowania.

Gmina Bardo ma duży potencjał turystyczny. Rocznie odwiedzana jest przez około 200 tys. turystów. To głównie pielgrzymi, rowerzyści oraz amatorzy sportów wodnych. Gmina chce co najmniej kilkukrotnie zwiększyć liczbę gości, tworząc miejsce sprzyjające rozwojowi znanych marek z branży turystycznej, hotelowej, rekreacyjnej. Bardo staje się miejscem z coraz bardziej rozpoznawalną markę na Dolnym Śląsku. Turystyka pielgrzymkowa, spływy pontonowe, a od kilku tygodni jeden z najdłuższych szlaków rowerowych typu singletrack w Polsce przebiegający przez teren gminy – to ogniwa, które już stanowią zaczyn kolejnych ambitnych planów bardzkiego samorządu.

W miniony wtorek (25 czerwca 2019) odbyła się prezentacja projektu „Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”. Gospodarzem wydarzenia był burmistrz Krzysztof Żegański. Gośćmi spotkania byli m.in.: wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Gwóźdź, starosta Roman Fester, burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk oraz przedstawiciel Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Jakub Feiga.

Gmina Bardo zainwestowała w przygotowanie strefy inwestycyjnej ponad 2,7 mln zł, z czego wkład własny wyniósł ponad 406 tys. zł. Projekt był dofinansowany z puli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Na cały ten projekt złożyły się następujące zadania:

  • wykonanie w ciągu ulicy Lipowej oraz drogi dojazdowej sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej wodnokanalizacyjnej i drogowej wraz z oświetleniem ulicznym dla terenów turystyczno-rekreacyjnych w Bardzie”,
  • budowa parkingu na 80 stanowisk postojowych o powierzchni ok. 0,2 ha,
  • budowa stacji transformatorowej wraz z linią kablową od złącza kablowego na granicy działek inwestycyjnych w celu późniejszego zasilania mających powstać obiektów kubaturowych.

Obszar, jaki znalazł się w nowej ofercie inwestycyjnej jest uzbrojony w sieci elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Jest ponadto wewnętrzna infrastruktury komunikacyjnej z parkingiem i nową drogę dojazdową. W trakcie wystąpienia burmistrz Barda i jego współpracownicy przedstawiali nie tylko zrealizowane elementy projektu, ale też wskazywali na ich powiązanie z innymi funkcjonującymi już w gminie przedsięwzięciami oraz planowaną obecnie budową drogi ekspresowej S8.

W ramach promocji powstała strona internetowa www.bardodobrainwestycja.pl  film promocyjny, ulotki. Ukazały się materiały prasowe i telewizyjne.

Konferencja promująca realizację projektu odbyła się w Hotelu „Bardo”. Głos zabrał wicemarszałek Dolnego Śląska Marcin Gwóźdź. Zdaniem przedstawiciela samorządu regionalnego, działania konsekwentnie prowadzone przez samorząd Bardo, stawiają tę gminę w czołówce terenów atrakcyjnych zarówno turystycznie, jak inwestycyjnie. Nowy okres programowania Unii Europejskiej będzie sprzyjać realizacji zamierzeń, jakich paletę rozwija Bardo – stwierdził Marcin Gwóźdź. Nawiązując do wątku związanego z planem budowy drogi ekspresowej S8 wicemarszałek powiedział wprost: S8 to aorta naszej przyszłości. Dzięki niej turystyka i przedsiębiorczość w naszych gminach i powiecie ząbkowickim zyskają impuls rozwojowy. W podobnym tonie wypowiadali się starosta Roman Fester i burmistrz Grażyna Orczyk.

Spotkanie zakończyło się rekonesansem po terenach przeznaczonych dla inwestorów. Burmistrz Krzysztof Żegański, goście konferencji oraz lokalni samorządowcy wymieniali się opiniami o projekcie. „Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” przestaje już być wizją miejscowego samorządu, ale coraz bardziej konkretną wartością wzbogacającą potencjał Barda. Gmina ta urasta to roli gospodarczej awangardy na skalę szerszą niż powiat ząbkowicki.

Komentarze

Zostaw swój komentarz