W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Ziębicach odbyło się spotkanie z historią, w ramach projektu edukacyjnego Muzeum Niepodległości w Warszawie pod nazwą „100 na 100” („Sto projektów na stulecie niepodległości”).

Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 i ówczesnym kształtowaniu się jej granic oraz popularyzowanie postaw patriotycznych. W spotkaniu, które miało miejsce 19 marca 2019 r., wziął udział Jan Engelgard – kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, który przybliżył zgromadzonym w auli szkolnej postać Józefa Hallera.

Generał Józef Haller to postać w naszej historii bardzo ważna, choć pozostająca nieco w cieni, kiedy zestawi się go z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Urodził się w 1873 r. w Jurczycach, a jego życie związane było ze służbą wojskową. W 1895 r. uzyskał stopień podporucznika i służył w 11. Pułku artylerii polowej we Lwowie. Podczas I wojny światowej miał swój wkład w formowanie się wojsk polskich. Najbardziej znany jest jako dowódca Błękitnej Armii, której rozbudowy nie przerwało nawet zakończenie walk. Blisko 350 transportów kolejowych pozwoliło na przetransportowanie żołnierzy z Francji do Polski. W 1919 r. w Wielkopolsce doszło do spotkania trzech Józefów: Piłsudskiego, Hallera oraz Dowbor-Muśnicki. Jak wiemy prymat nad armią wiódł Piłsudski. Podczas Bitwy Warszawskiej dowodził Frontem Północnym, skąd także wychodziło natarcie wojsk polskich na pozycje bolszewików. W dwudziestoleciu międzywojennym pełnił funkcje administracyjne poza służbą liniową. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się przez Rumunię do Francji. W listopadzie 1939 r. wszedł w skład rządu Władysława Sikorskiego jako minister bez teki. Po upadku Francji, udał się do Wielkiej Brytanii, gdzie w latach 1940-1943 piastował funkcję Ministra Oświaty w Polskim Rządzie na Uchodźstwie.  Po zakończeniu wojny Haller pozostał na emigracji i osiedlił się na stałe w Londynie. Zmarł 4 czerwca 1960 roku. Został pochowany na cmentarzu Gunnersbury. 23 kwietnia 1993 r. do Polski wróciły jego prochy, które 15 maja spoczęły w krypcie w kościele garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie.

Serdeczne podziękowania za przygotowanie wspaniałej lekcji historii należą się uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Ziębicach. Dziękujemy również panu Janowi Engelgardowi za to ciekawą opowieść o życiu jednego z największych Polaków. W tym miejscu nie można zapomnieć o panu Leszku Więckowskim, z którego inicjatywy odbyło się spotkanie.

Poprzez: UM Ziębice

Komentarze

Zostaw swój komentarz