0

Przed nami II edycja konferencji historycznej poświęconej Kresom Wschodnim. 

17 maja 2019 roku o godz. 10:00 w Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej (SPA „Aniołek”) w Srebrnej Górze odbędzie się konferencja poświęcona polskim Kresom Wschodnim pod hasłem przewodnim „Kultura i pamięć Kresów dla Niepodległej”.

Prelegentami będą osoby pochodzące z różnych środowisk, silnie działające na rzecz krzewienia historii Kresów, edukowania i ukazywania historii i naszej przeszłości. Celem konferencji jest propagowanie idei wychowania w duchu poszanowania tradycji i poznawania najbliższej przestrzeni kulturowej. Projekt dotyczy szeroko rozumianej wielokulturowości Dolnego Śląska, a głównym jego celem jest pogłębianie świadomości historycznej mieszkańców regionu oraz budowanie poczucia wspólnej tożsamości regionalnej z poszanowaniem dziedzictwa przodków.

Organizatorami konferencji są: Gmina Stoszowice, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach oraz Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu.

Komentarze

Zostaw swój komentarz