Powiat Ząbkowicki realizuje projekt „Szkoła kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu, w listopadzie br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich, odbyły się pierwsze warsztaty dla uczniów trzech szkół ponadpodstawowych z powiatu ząbkowickiego, zaangażowanych w realizację projektu „Szkoła kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”.

Uczniowie, którzy w miesiącach luty – czerwiec br. brali udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych oraz dodatkowych zajęciach rozwijających i wykazali się największym przyrostem wiedzy w danym przedmiocie zostali zrekrutowani na warsztaty z kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej).

Po pięciu uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich, Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach brało udział w dwudniowych warsztatach prowadzonych przez Macieja Jonka – psychologa z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Zajęcia były realizowane w formie warsztatowej. Ich przebieg zakładał, że uczestnicy w sposób twórczy, innowacyjny oraz w grupach stworzą własny projekt, rozwiązujący realny problem, który zidentyfikują w swoim otoczeniu. Warsztaty oprócz wspólnych pomysłów, rozwiązań i działań zintegrowały uczniów trzech szkół z powiatu ząbkowickiego. Opinie, wyniki ankiet, pozytywne myślenie, zadowolenie uczniów oraz gotowość do realizacji projektów, które powstały na warsztatach są najlepszą oceną zajęć prowadzonych w ramach projektu.

Kolejne edycje warsztatów w ramach projektu odbędą się w 2020 roku dla następnej grupy uczniów.

Komentarze

Zostaw swój komentarz