Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zdania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2019”, Gminie Ząbkowice Śląskie, zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 115 651,37 zł.

Dofinansowanie wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych. Kosztem kwalifikowanym są wydatki związane z demontażem, transportem, załadunkiem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest poniesione przez wyłonioną przez Gminę Ząbkowice Śląskie firmę.

Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, pokój nr 16 pod numerem tel. 748165-364 oraz adresem e-mail: katarzyna.szady@zabkowiceslaskie.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz