Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Bardzie jest tuż…, tuż…. Burmistrz Krzysztof Żegański podpisał umowę, w myśl której inwestycja zacznie się jeszcze w tym roku i zakończyć się ma na koniec wakacji letnich 2020.

Zakres prac obejmuje: przebudowę jezdni, chodników i zjazdów w pasie ul. Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą tj. odwodnieniem i oświetleniem ulicznym od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ulicami Polną i Chabrową. Przebudowa skrzyżowania z ulicą Polną polegać będzie na przekształceniu skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie wyniesione wraz z wyniesionymi przejściami dla pieszych z niezbędnym oznakowaniem i oświetleniem. To znacząco poprawić powinno bezpieczeństwo pieszych w tym miejscu. Z kolei przebudowa skrzyżowania z ulicami Polną i Chabrową polegać będzie na wykonaniu nowego przejścia dla pieszych (w obrębie skrzyżowania z ul. Kolejową), budowie trzech progów zwalniających, modernizacji i uzupełnieniu kanalizacji deszczowej oraz budowa nowej linii oświetlenia ulicznego. Pojawią się także zmodernizowane linie elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia w obszarze kolizji.

Warto przypomnieć, że środki finansowe na to przedsięwzięcie gmina Bardo otrzymała z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach dofinansowania inwestycji drogowych na terenie województwa dolnośląskiego. Dofinansowanie pochodzi z rządowej puli Funduszu Dróg Samorządowych, a wartość dofinansowania to aż 70 % całej inwestycji.

W trakcie przebudowy ul. Grunwaldzkiej trzeba się liczyć z utrudnieniami w komunikacji i z dojazdem do domów. Bardzki magistrat już teraz prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość na czas robót drogowych. Wykonawcą inwestycji jest firma BUDBIS Bis Paweł z Nysy. Wartość umowy wynosi brutto 2 003 308,15 zł. Planowane zakończenie realizacji zadania to 31 sierpnia 2020 r.

Komentarze

Zostaw swój komentarz