0

Radni gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwalili plan finansowy tego samorządu na 2020 rok zgodnie z przedłożeniem, jakie przedstawił wójt Marcin Czerniec.

W czasie prezentacji uchwały budżetowej, wójt akcentował ciągłość procesów budżetowych oraz przechodzenie dochodów i wydatków na nowy rok kalendarzowy. W trakcie obrad włodarz, prezentując projekt budżetu, zalogował się ze smartfona na rachunek bankowy urzędu i podał, że na koncie jest ponad 1,5 mln zł żywej gotówki, co potwierdziło stabilność finansową gminy. W dyskusji radni opozycyjni dopytywali o szczegóły niektórych pozycji wydatkowych, ale nie zgłosili żadnych wniosków o zmianę w ich strukturze.

Prognozowane dochody kamienieckiej gminy wynieść mają ponad 38,7 mln zł, a wydatki nie powinny przekroczyć kwoty 38,1 mln zł. W tej wartości mieszczą się wydatki majątkowe na poziomie ponad 5,4 mln zł.

Najważniejsze projekty, jakie mają być kontynuowane lub podjęte w 2020 roku to:

  1. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II „Kamienieckie Doły” – 4,2 mln zł,
  2. Dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła – 500 tys. zł,
  3. Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej w obrębie Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki – 245 tys. zł,
  4. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza – 172 tys. zł,
  5. Budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach wraz z budową placu zabaw przy świetlicy – 50 tys. zł,
  6. Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – 50 tys. zł, montaż linii kroplującej na terenach zielonych w obrębie obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – 45 tys. zł, rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego – 20 tys. zł,
  7. Przebudowa ul. XXX-lecia wraz z połączeniem ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kamienieckie Doły” – 39 tys. zł.

Rada gminy, podczas transmitowanej sesji 30 grudnia 2019 r., przyjęła ponadto uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W tej kwestii wójt Marcin Czerniec podkreślał, że wysokość opłaty śmieciowej nie ulega drastycznemu wzrostowi dzięki utrzymaniu przez gminę własnej bazy obsługowej. Od nowego roku gmina Kamieniec Ząbkowicki wystąpi ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Glacensis.

Komentarze

Zostaw swój komentarz