146 podmiotów z całego Dolnego Śląska otrzyma łącznie 5 mln zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Podjęta wczoraj jednogłośnie uchwała sejmiku wojewódzkiego oznacza pomoc dla tych, którzy prowadzą kosztochłonne i czasochłonne działania na rzecz ratowania dóbr kultury. Już drugi rok najwyższy poziom wsparcia rządowego i samorządowego otrzymuje Twierdza Srebrna Góra.

Na terenie naszego województwa takich obiektów są dosłownie tysiące i praktycznie znaleźć można różne unikatowe obiekty lub urządzenia w każdej miejscowości. Miesiąc temu ponad 3,1 mln zł na ratowanie zabytków w powiecie ząbkowickim przekazało ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego. Na szczycie listy rządowej była Twierdza Srebrna Góra.

Wnioski o pomoc w tegorocznym rozdaniu regionalnym złożyły 292 podmioty, a łączna wartość tych aplikacja wyniosła ponad 32,1 mln zł. Wymogi formalne spełniło 267 wniosków. W alokowanej na ten cel kwocie 5 mln zł zmieściło się 146 wniosków. Na tej liście jest 13 beneficjentów z terenu powiatu ząbkowickiego, gdzie trafi pomoc o wartości 465 tys. zł. W stosunku do ubiegłorocznej pomocy udzielonej przez samorząd dolnośląski mamy ponad dwukrotnie większą sumę dotacji, a rok temu pomoc otrzymało 8 wnioskodawców. Największą dotację otrzymała wtedy Twierdza Srebrna Góra.

Oto ich lista tegorocznych beneficjentów (wg wysokości przyznanych dotacji):

 • 60 000 zł Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. na odtworzenie stolarki zewnętrznej Donjonu wraz ze wzmocnieniem otworów i okiennych sklepień,
 • 60 000 złMuzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu – dzierżawca Fortu Ostróg w Srebrnej Górze, na zabezpieczenie muru dziedzińca oraz sklepień we wnętrzach fortyfikacji na forcie,
 • 50 000 złParafia pw. Świętej Anny w Ząbkowicach Śląskich na kontynuację remontu elewacji kościoła, w tym na naprawę konstrukcji murowych ścian oraz renowacji stolarki okiennej,
 • 40 000 złParafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie na prace konserwatorskie przy zwieńczeniu nastawy ołtarza w bazylice wraz z obrazem M. Willmana,
 • 40 000 złParafia pw. św. Floriana i św. Józefa w Olbrachcicach Wielkich na II etap remontu dachu (impregnacja więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego),
 • 40 000 złParafii Prawosławna Świętego Jerzego w Ząbkowicach Śląskich na odbudowę dachu i zabezpieczenie kaplicy,
 • 35 000 złGmina Ziębice na remont zabytkowych murów obronnych na odcinku wzdłuż ul. Kościelnej,
 • 30 000 złParafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zwróconej na konserwację górnej części drewnianej ambony z rzeźbami z XVIII wieku znajdującej się we wnętrzu kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Bobolicach,
 • 30 000 złParafia pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela w Henrykowie na stabilizację konstrukcji ścian i sklepień oraz remont więźby dachowej i wymianę pokrycia dachowego,
 • 20 000 złParafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie na końcowy etap prac konserwatorskich przy zabytkowej ambonie,
 • 20 000 złGmina Ząbkowice Śląskie na prace zabezpieczające (ściągi, wzmocnienie posadowienia wieży, naprawa pęknięć) Krzywej Wieży,
 • 20 000 złParafia pw. Świętego Jerzego w Ziębicach na V etap remontu południowej elewacji korpusu kościoła polegający na konserwacji epitafiów,
 • 10 000 złParafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńcu Ząbkowickim na konserwację obrazu Valeriusa Mauronera „Cierniem Koronowanie” w ramach konserwacji cyklu 16 barokowych obrazów tego malarza,
 • 10 000 złParafia pw. św. Barbary w Stoszowicach na remont elewacji kościoła.
FOT: Twierdza Srebrna Góra / Facebook

Komentarze

Zostaw swój komentarz